E moja Vlado...

Autor: B.L. Objavljeno: 20.03.2023. 🕜 09:34 Lokacija: Zagreb
  • Naslagane cjepanice (izvornik: IvanRu / Shutterstock, 2008.)

• biomasa, cjepanice, ogrjevno drvo
    Izvor: IvanRu / Shutterstock

... i tvoje korištenje hrvatskog jezika

Nedavno je u 'Narodnim novinama' br. 31/2023 objavljeno nekoliko podzakonskih propisa iz područja energetike i obnovljivih izvora. No, bez obzira na njihov cilj i ekonomsku, pravnu i tehničku pozadinu, ono što je mnogima upalo u oči je korištenje riječi u naslovu jednoga od njih, koja ne pripada hrvatskom standardnom jeziku.
Naime, jedan od tih propisa nosi naziv Zaključak o pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom (NN 31/2023). Vrlo je kratak, ima svega pet članaka, potpisuje ga predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković i njegova je namjera pomoći građanima u energetskoj krizi i to tako što će im Hrvatske šume pri nabavi ogrjevnog drva do 1. travnja 2024. godine odobriti dotatni popust od 15%.

Sve bi pri tome bilo u redu da se u nazivu Zaključka i u njegovom prvom članku ne pojavljuje riječ 'snabdijevanje'. Internetski 'Jezični savjetnik' Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje o glagolu 'snabdjeti (se)', od kojeg je i nastala imenica snabdjevanje kaže sljedeće:
"snabdjeti se > opskrbiti se
Glagol snabdjeti se u hrvatskome je jeziku rusizam i ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Umjesto njega treba upotrebljavati glagol opskrbiti se. Sukladno tomu, i umjesto glagolske imenice snabdijevanje treba upotrebljavati imenice opskrbljivanje ili opskrba.
"

Dakle, ogrjevnim drvom se ne snabdijeva, već se opskrbljuje pa bi u nazivu Zaključka trebalo stajati '... u opskrbi ogrjevnim drvom.' Jedno je kada se takve riječi pojavljuju u medijima, a drugo je kada se koriste u zaključcima Vlade i budu objavljene u 'Narodnim novinama'. Rješenje je jednostavno: zatražiti usluge lektora ili barem nekoga tko malo bolje poznaje hrvatski jezik. 

TAGOVI