Snaga obnovljivih izvora u svijetu porasla za 45%

Autor: B.L. Objavljeno: 11.05.2021. 🕜 10:33 Lokacija: Rondebosch (JAR)

Novoinstalirana snaga postrojenja na obnovljive izvore u 2020. dosegnula je 280 GW

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), novoinstalirana snaga postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u 2020. godini dosegnula je 280 GW. To je porast za čak 45% u odnosu na isto razdoblje 2019. i ujedno najveći godišnji porast još od 1999. godine. 


Sunčane elektrane i vjetroelektrane na prvom mjestu

Najveći dio u tom porastu snage otpada na sunčane elektrane (135 GW) i vjetroelektrane (115 GW), a zatim slijede hidroelektrane (20 GW), dok na ostale obnovljive izvore otpada novoinstalirana snaga od 10 GW. Pri tome najveći udio u tom porastu otpada na Kinu, osobito u području kopnenih vjetroelektrana i sunčanih elektrana, gdje kineski udio u novoinstaliranoj snazi postrojenja iznosi čak 80%.

Taj trend porasta snage postrojenja na obnovljive izvore širom svijeta će se nastaviti. Za ovu se godinu očekuje novoinstalirana snaga od 270 GW, a za 2020. od 270 GW. Zahvaljujući tome, može se reći da će novoinstalirana snaga postrojenja na obnovljive izvore u 2021. - 2022. godini iznositi čak 90% novoinstalirane snage svih elektroenergetskih postrojenja na svijetu. Pri tome će sunčane elektrane i vjetroelektrane nastaviti dominirati u energetskim miksu, dok se snaga novih hidroelektrana u istom razdoblju procjenjuje na 30 - 35 GW. Tako se očekuje da će se snaga sunčanih elektrana u svijetu do kraja ove godine u odnosu na prošlu godinu povećati za 8%, za čak 145 GW, dok bi se do kraja 2022. trebala povećati za 10% i time će u velikom broju zemalja one postati najjeftinije rješenje za pokrivanje potreba za električnom energijom.


Kina i Indija predvode

I za 2021. i 2022. godinu očekuje se nastavak dominacije Kine, kada se radi o novoinstaliranoj snazi postrojenja na obnovljive izvore.  Tako bi se ona u 2021. trebala povećati za 50 GW, a u 2022. godini na 60 GW. Istodobno bi se u Indiji novoinstalirana snaga postrojenja na obnovljive izvore trebala utrostručiti. Uostalom, već su 2020. godine na državnim aukcijama dodijeljena prava za gradnju sunčanih elektrana ukupne snage čak 27 GW. Ipak, novoinstalirana snaga vjetroelektrana u Indiji ove će godine iznositi tek 85 GW, dok će u 2022. biti još manja, 80 GW, objavio je energetski portal 'Power Engineering International'.

TAGOVI