Sufinanciranje sunčanih elektrana u vodnom gospodarstvu

Autor: B.O. Objavljeno: 23.09.2022. 🕜 09:05 Lokacija: Zagreb

U sklopu poziva, koji kreće 18. listopada, raspoloživo je 10 milijuna kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) ovaj tjedan je objavio Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga

Sredstva FZOEU-a dodjeljivat će se za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga

Sufinanciranje je moguće ostvariti za izradu dokumentacije za jednu ili više lokacija. Lokacijom se smatra skup postojećih građevina na kojima bi se ugrađivali fotonaponski sustavi i/ili u kojima bi se trošila proizvedena električna energija, a iznimno, u slučaju postavljanja neintegrirane sunčane elektrane, uključuje i zemljište na koje se ona postavlja.

 

Prva skupina otoka 

"Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije te, posljedično, smanjenje emisije stakleničkih plinova", stoji u tekstu Poziva

Ukupno raspoloživ iznos sredstava FZOEU-a po ovom Pozivu iznosi 10 milijuna kuna. Korisnik može ostvariti sufinanciranje u iznosu do 80 posto opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka. Zatim, do 60 posto opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka te do 40 posto za lokacije na ostalim područjima Hrvatske, odnosno ukupno u iznosu do najviše 400.000 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama. 

Podnošenje prijava počinje 18. listopada u 9 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine, izvijestio je FZOEU.

power and energy masters

TAGOVI