HERA o javnoj usluzi opskrbe plinom nakon 30. rujna

Autor: N.D. Objavljeno: 23.09.2022. 🕜 15:34 Lokacija: Zagreb

Kupce koji mijenjaju opskrbljivača poziva se da očitaju brojila 30. rujna

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na današnjoj sjednici donijelo Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom. HERA je odluku donijela slijedom brojnih slučajeva kojima ugovor s tržišnim opskrbljivačem izlazi 30. ovog mjeseca. 

Odlukom je propisano da je opskrbljivač dužan, za sve kupce kojima prestaje ugovor s danom 30. rujna 2022. zbog isteka ili zbog raskida ugovora od strane opskrbljivača, na svojim mrežnim stranicama i putem javnih glasila do 27. rujna 2022. obavijestiti kupce o prestanku odnosno o raskidu ugovora i prelasku na javnu uslugu opskrbe plinom te u registru obračunskih mjernih mjesta do 27. rujna 2022. provesti ažuriranje podatka o datumu završetka isporuke plina. 

Opskrbljivači trebaju kupce obavijestiti o njihovu pravu na raskid ugovora i povratak na javnu uslugu te kupce pozvati da ih u najkraćem mogućem roku o svom izboru obavijeste, pri čemu je u slučaju odabira kupca na povratak na javnu uslugu postojeći opskrbljivač plinom dužan bez odlaganja u registru obračunskih mjernih mjesta ažurirati podatak o datumu završetka isporuke plina, kako bi se promjena opskrbljivača mogla provesti automatski.

Očitanje brojila

HERA poziva kupce,koji će na temelju Odluke početi koristiti javnu uslugu, da očitaju i dostave stanje plinomjera na dan 30. rujna 2022., odnosno na dan prestanka ugovorasvom opskrbljivaču plinom, a u svrhu razgraničenja odnosa između starog i novog opskrbljivača plinom. Operatori distribucijskih sustava pak moraju očitati obračunska mjerna mjesta TM 12 1. listopada. 

Opskrbljivačima u obvezi javne usluge, kojih je 11 nalaže se da 1. listopada započnu pružati javnu sulugu kupcima kojima je 30. rujna istekao ugovor sa starim opskrbljivačem pa i onima kojima je u 6 ujutro toga dana postupak promjene opskrbljivača bio u tijeku. Opskrbljivači do 28. rujna moraju HROTE-u dostaviti informacije o korisniku transportnog sustava, opskrbljivaču ili trgovcu plinom te o voditelju bilančne skupine. I dalje nije jasno što je s brojnim kupcima koji se javljaju GPZ Opskrbi koja ih treba preuzeti, međutim komunikacijski kanali su totalno zagušeni. Državne institucije uvjeravaju da nitko, baš nitko neće 1. listopada ostati bez usluge opskrbe plinom. 

TAGOVI