Hrvatskoj packa zbog nacionalizacije INA-inog plina?!

Autor: N.D. Objavljeno: 10.10.2022. 🕜 15:55 Lokacija: Zagreb

Loš utjecaj na susjedne države?! Načelo proporcionalnosti je ključ

Europska komisija sprema negativnu reakciju na odluku hrvatske Vlade prema kojoj bi Ina sav domaći plin prodala HEP-u i to po reguliranoj, netržišnoj cijeni koju je odredila HERA. Takva odluka svojevrsna je slamka spasa za opskrbu plinom građana i brojnih ranjivih institucija (škole, bolnice, domovi...), no evidentno narušava tržišno natjecanje.

Moguća negativna reakcija Komisije temeljila bi se na načelu da privilegirana pozicija jednog kupca predstavlja povredu pravila slobodnog tržišnog natjecanja, što je temelj jedinstvenog tržišta EU, piše Poslovni dnevnik. Prema riječima jednog upućenog službenika na odgovornoj poziciji, Hrvatska neće moći bez posljedica ostvariti namjeru da pomogne svojim potrošačima onako kako je najavila, tj. privilegiranjem HEP-a u odnosu na druge kupce. 

Upitan da pojasni, jedan drugi službenik EK rekao je da je EK u kontaktu s nadležnim hrvatskim ministarstvom kako bi bolje proučila pitanje i implikacije odluke o prodaji Ininog plina. ”Razmatra se kako bi ta odluka utjecala na susjedne države članice”, rekao je za Poslovni dnevnik i dodao: ”Podsjećamo na vrlo čvrst legalni okvir kojim EU osigurava sigurnost opskrbe u duhu solidarnosti među državama članicama. Individualne restrikcije jedne zemlje članice koje utječu na prekogranični protok plina neopravdane su i neželjene i mogu samo pojačati probleme u sadašnjoj situaciji na plinskom tržištu”. 

Opravdanja nema

Pojasnio je i u kojem slučaju država članica može zadržati svoju proizvodnju plina: ”Ograničenje izvoza na unutrašnje tržište može biti opravdano samo na osnovu vrlo specifičnih razloga, kao što je zaštita javnog reda i zaštita zdravlja, te moraju u svakom pogledu biti sukladne načelu proporcionalnosti”. Proporcionalnost koju je spomenuo se odnosi na odnos potrebe u zemlji i ograničenja izvoza. 

Nastavio je: ”Ekonomski razlozi nisu nikad opravdan razlog restrikciji izvoza na unutrašnje tržište. Jedinstven i koordiniran EU pristup i poštovanje zakonskog okvira EU energetske politike i pravila jedinstvenog tržišta neophodni su da bi se uspješno odgovorilo na redukcije opskrbe plina iz Rusije”. Visoka cijena plina na tržištu nije velika ugroza, a krše se direktive koje zagovaraju jedinstveno tržište. Ako ne dođe do dogovora, tijelo EK bi moglo otvoriti proceduru oko prekršaja povreda pravila slobodnog tržišnog natjecanja. Prvi korak je pisano upozorenje na koje treba odgovoriti u roku dva mjeseca. 

TAGOVI