INA osigurala novu proizvodnju plina iz Jadrana

Autor: B.L. Objavljeno: 17.03.2022. 🕜 11:27 Lokacija: Zagreb

Započela je proizvodnja prirodnog plina iz nove bušotine Ika B-1R-DIR

INA je objavila kako je započela s proizvodnjom plina iz nove bušotine Ika B-1R-DIR pri čemu je provedeno spajanje na postojeće proizvodne sustave platforme Ika B. Bušotina se nalazi na plinskom polju Ika koje je dio eksploatacijskog polja Sjeverni Jadran. Bušotina Ika B-1R-DIR uspješno je spojena na postojeći proizvodni sustav INA-e u sjevernom Jadranu, čime je osigurana dobava još 150 000 m3/d plina za hrvatski plinski sustav. Godišnja proizvodnja nove bušotine kretat će se na razini od gotovo 55 mil. m3, što u ovom trenutku predstavlja gotovo 7% ukupne proizvodnje plina u INA-i na moru i kopnu.


Slijede još dvije bušotine

Nova bušotina rezultat je projekata INA-e koji su započeli 2019. godine u okviru programa 'Razradni program sjeverni Jadran'. Njegova je svrha bila odrediti sve lokacije za nova bušenja na sjevernom Jadranu, čime bi se zaustavio očekivani prirodni pad proizvodnje na sva tri eksploatacijska polja INA-e na kojima je operator: Sjeverni Jadran, Marica i Izabela. Ostvarenje tog projekta je, unatoč pandemiji, započelo u rujnu 2020. godine i do sada su izrađene tri nove bušotine. Od njih je prva u proizvodnju puštena upravo Ika B-1R-DIR, dok se početkom travnja očekuje puštanje u proizvodnju i druge bušotine, Marica-D-DIR, čija očekivana proizvodnja plina iznosi oko 40 000 m3/d. Za treću bušotinu, Irena-2, bit će potrebna izgradnja nove proizvodne platforme, o čemu će biti odlučeno nakon ostvarivanja cijelog programa u narednim godinama. Program razrade postojećih plinskih polja u Jadranu jedan od najvećih investicijskih projekata INA-e i u njega će se uložiti i do 1,5 mlrd. kuna.

"Cilj INA-e je preokrenuti trendove proizvodnje i produljiti životni vijek naših postojećih plinskih polja na Jadranu. Kampanja izrade novih bušotina i potencijalno novih platformi pruža nam priliku da hrvatskom tržištu i našim kupcima osiguramo nove količine plina, što može imati pozitivan utjecaj na cjelokupno gospodarstvo. Uspješnost ovih projekata svakako će imati i pozitivan utjecaj na sigurnost opskrbe što je vidljivo već po puštanju prve bušotine u proizvodnju," ističe Nikola Mišetić, operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA-e.

 

Otkrića i u Panonskom bazenu

Osim tog projekta, INA od 2016. godine provodi i istraživački ciklus na kopnu, što je do sada dovelo do komercijalnog otkrića plinskog ležišta pokraj mjesta Severovci s izmjerenom količinom plina od 53 000 m3/d i manjeg nalazišta nafte kod mjesta Jankovac. Bušotine će u narednom razdoblju biti privedene proizvodnji, a istraživanja se nastavljaju. 

Uz to, tvrtka ulaže i u razradne projekte čiji je cilj povećanje proizvodnje nafte i plina na postojećim poljima. Tako je nedavno uspješno izbušena bušotina Jam-183 koja se nalazi na eksploatacijskom polju Jamarice pokraj Novske s očekivanom novom proizvodnjom plina oko 40 000 m3/d nakon što se privede proizvodnji. Također se krenulo i s privođenjem proizvodnji plinskog polja Zalata-Dravica koje se prostire i na području Mađarske. Sav plin dopremat će se na Centralnu plinsku stanicu Molve, gdje će se obrađivati i upućivati u hrvatski plinski sustav. 

plinarski forum

TAGOVI