Kako će se dalje razvijati plinski sustav?

Autor: B.L. Objavljeno: 16.11.2020. 🕜 09:45 Lokacija: Zagreb

HERA poziva na javnu raspravu koja traje do 27. studenoga

Hrvatska energetska regulatorna agencija pozvala je na javnu raspravu, odnosno savjetovanje o Prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021. - 2030. Naime, u skladu sa Zakonom o tržištu plina (NN 18/2018 i 23/2020) operator transportnog sustava (tvrtka Plinacro) dužan je izraditi desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja i dostaviti joj ga na odobrenje svake dvije godine, uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina. 

Desetogodišnji plan se izrađuje za razdoblje koje započinje s godinom koja slijedi godinu u kojoj je plan dostavljen na odobrenje. Pri tome se HERA o tom planu savjetuje sa svim postojećim ili potencijalnim korisnicima transportnog sustava u sklopu javne rasprave koja traje 15 dana i provjerit će pokriva li plan sve investicijske potrebe prepoznate tijekom savjetodavnog postupka.

Javna rasprava o Prijedlogu Desetgodišnjeg plana traje 13. - 27.11.2020. godine pa HERA poziva postojeće i potencijalne korisnike transportnog sustava na dostavu svojih primjedbi, prijedloga ili očitovanja. 

TAGOVI