Mijenja se način određivanja cijena u zajamčenoj opskrbi tako da bude bliži burzovnim cijenama

Autor: N.D. Objavljeno: 04.02.2022. 🕜 10:21 Lokacija: Zagreb

Rasprava o tarifnim stavkama za opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Promjene se tiču strukture i načina određivanja tarifa za zajamčenu opskrbu za kupce koji nisu kućanstva. Zajamčena opskrba namijenjena je kupcima koji ostaju bez opskrbljivača (npr. zato što što on ode u stečaj ili ostane bez dozvole za opskrbu), što je postalo aktualno jer dio opskrbljivača nije na vrijeme rezervirao dostatne količine plina te nekima prijeti stečaj. Uslugu zajamčene opskbe daje varaždinski Termoplin

Kupcima koji nisu kućanstva zajamčeni opskrbljivač zaračunava temelje postojeće Metodologije tako da je cijena 10% veća u odnosu na prethodnog opskrbljivača u prvih mjesec dana, zatim je to 20%, odnosno 30% povećanje. Na taj način "tjera" se kupce da sami odaberu opskrbljivača koji bi mogao biti povoljniji. 

No, cijene na burzi znatno su veće i takvim određivanjem cijenama zajamčeni opskrbljivač brzo bi se našao u stečaju. Zbog rapidnog rasta cijene plina HERA predlaže za takve kupce, koji nisu kućanstva, izračun troška nabave plina s tromjesečnom dinamikom promjene, korištenjem aritmetičke sredine Bid i Offer cijena terminskih ugovora na TTF burzi za isporuku u idućem tromjesečju objavljenih u pojedinom danu tijekom prva dva mjeseca tekućeg tromjesečja. Dakle, cijene će se vezati za burzu, a ne za cijenu koju je kupac imao u obvezi javne usluge kod opskrbljivača koji mu tu uslugu više ne može pružati. 


Neminovno uvećanje cijene


Predlaže se da se prvih mjesec dana od početka pružanja zajamčene opskrbe trošak nabave plina krajnjem kupu uvećava za 10%, zatim druga dva mjeseca 20% te nakon tri mjeseca 30%, kako bi ga se potaklo da potraži tržišnog opskrbljivača. HERA piše da se trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu predlaže utvrditi kao prosjek iznosa troška opskrbe plinom određenih za sva distribucijska područja u državi temeljem već provedenog natječaja za odabit opskrbljivača u obvezi javne usluge. 

Zajamčena opskrbe krajnjih kupaca iz kategorija kućanstva se ne mijenja i jednaka je iznosima koje je kupac imao kod prethodnog opskrbljivača. HERA će odluku o iznosu tarifa za zajamčenu opskrbu za 'nekućanstva' objavljivati svakog tromjesečja, najmanje 10 dana prije početka tromjesečja. Za preostalo razdoblje prvog tromjesečja ove godine Agencija će odluku o tim tarifama donijeti u roku od tri dana od dana stupanja na snagu izmjena ove Metodologije. 

Stoga, HERA poziva energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. 

Javna rasprava se održava od 3. do 10. veljače. 

Prijedloge, kritike i primjedbe moguće je iznijeti ispunjavanjem Obrasca za primjedbe. Ispunjeni obrazac primjedbi potom je potrebno poslati na e-mail savjetovanje@hera.hr, najkasnije do 10. veljače.

plinarski forum

TAGOVI