Revitalizacija zagrebačkih vrelovoda nastavit će se u fazama

Autor: N. D. Objavljeno: 31.08.2023. 🕜 13:25 Lokacija: Zagreb
  • Radovi na revitalizaciji vrelovoda (izvornik: HEP)

• toplinarski sustavi, toplovodi, vrelovodi, toplinarstvo, HEP Toplinarstvo
    Izvor: HEP

Do kraja godine bit će završeno otprilike 60% predviđenih radova revitalizacije pa će se projekt nastaviti u fazama

Protekla sad već tri ljeta Zagrepčani koji koriste usluge HEP Toplinarstva znaju da u nekom periodu neće imati tople vode. 

Dakako, riječ je o projektu „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, koji je najveći projekt revitalizacije u povijesti centralnog toplinskog sustava grada Zagreba. Ukupno je projektom predviđena zamjena 68,5 kilometara trase dotrajalih vrelovoda, što predstavlja jednu trećinu zagrebačke vrelovodne mreže, koja je dugačka 227,3 kilometara. Tijekom 2021. i 2022. revitalizirano je 27,4 kilometara dotrajale vrelovodne trase.

Kako nam je rečeno u toj tvrtki na naš upit, ove godine se planira provesti zamjena 13,4 kilometara vrelovodne trase od kojih je trenutno strojarski položeno 9,7 kilometara trase. Računa se da će se do kraja ove godine revitalizirati ukupno 40,8 kilometara vrelovodne trase, što je 60% predviđenih radova revitalizacije. Inicijalno, projekt je trebao biti završen do kraja ove godine, međutim, za preostale vrelovodne trase pokrenut će se postupak faziranja, kako bi se cijevi zamijenile u sljedećem programskom razdoblju.

 
Faziranje projekta

 

Naime, kao i na ostalim velikim građevinskim i infrastrukturnim projektima u čitavoj Europskoj uniji, na tijek realizacije ovog projekta utjecalo je niz nepovoljnih okolnosti, počevši od krize uzrokovane pandemijom, preko globalnog poremećaja na tržištu roba, materijala, usluga i radova pa do gospodarskih posljedica rata u Ukrajini. „Zbog spomenutih razloga na koje HEP TOPLINARSTVO nije moglo utjecati, a sagledavajući trenutačno stanje gotovosti, svi planirani radovi neće moći u potpunosti završiti u 2023. Stoga su prema Gradu Zagrebu, kao posredničkom tijelu integriranih teritorijalnih ulaganja te prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenuti koraci za pokretanje procedure faziranja projekta.“, kaže ", kaže direktor HEP Toplinarstva Tomislav Brnadić.

Ukupna vrijednost projekta je 92,3 milijuna EUR, prihvatljivi trošak iznosi 73,8 milijuna EUR, a europsko sufinanciranje projekta iznosi 56 milijuna EUR, što predstavlja više od 75% prihvatljivog troška. Radovi revitalizacije su započeli u svibnju 2021. te je od tada do danas od ukupnog iznosa prihvatljivog troška utrošeno približno 54% sredstava, odnosno oko 39,6 milijuna EUR.

Ključan razlog za provedbu projekta su energetske uštede, koje će biti znatne, posebno ako se uzmu nacionalni ciljevi za toplinarsku djelatnost. Procjenjuje se da će provedba projekta u odnosu na stanje u 2018. godini rezultirati smanjenjem toplinskih gubitaka za 28% i smanjenjem gubitaka nadopune pogonske vode za 47% te da će projekt rezultirati uštedama s obzirom na energetsku učinkovitost u sustavu toplinarstva za 0,2 PJ, što je 20% od ukupne ciljane vrijednosti ušteda od 1 PJ na razini cijele Republike Hrvatske planiranih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Također, predviđa se da će projekt dvije godine nakon provedbe rezultirati smanjenjem emisija CO2 za 11.104 tona u odnosu na opciju uobičajenog poslovanja.

 

 

TAGOVI