Kanton Sarajevo želi kvalitetnije gospodariti građevinskim otpadom

Autor: B.O. Objavljeno: 20.05.2019. 🕜 09:19 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Trenutačno nedostaje zakonska regulativa, infrastruktura i odgovarajuća evidencija

Vlada Kantona Sarajevo zatražila je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma hitno donošenje Pravilnika o upravljanju građevinskim otpadom u Federaciji BiH. Također, od Federalnog ministarstva prostornog uređenja zatražene su izmjene i dopune Zakona o građevinskim proizvodima koje se tiču ponovnog korištenja recikliranog otpada kao građevinskog proizvoda, uz propisivanje kvalitete i postupaka ispitivanja takvih građevinskih materijala. 

Divlja odlagališta

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo priopćilo je kako je Kantonalnim planom zaštite okoliša (KEAP) kao i Planom upravljanja otpadom KS-a utvrđen nedostatak zakonske regulative za upravljanje građevinskim otpadom, nedostatak infrastrukture za zbrinjavanje građevinskog otpada, kao i nepostojanje odgovarauće evidencije o ukupnim količinama građevinskog otpada. 

Trenutačno se takav otpad uglavnom odlaže na odlagalištu Smiljevići, koje može primiti samo ograničene količine. Stoga na području Kantona Sarajevo nastaju divlja odlagališta.

TAGOVI