Objavljen javni poziv za izgradnju sortirnica otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 22.05.2019. 🕜 12:40 Lokacija: Zagreb

Poziv za projekte bit će otvorne godinu dana

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je danas javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 350 milijuna kuna za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Sortirnice su jedan od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, obzirom da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. 


Time će se doprinijeti povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Na taj se način osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada. 

Postotak sufinanciranja 85%

Na ovaj poziv se mogu javiti sve jedinice lokalne samouprave, koje projekte mogu pripremati samostalno ili u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi osigurale dostatan kapacitet postrojenja i njegov održivi rad. Postotak EU sufinanciranja projekata je maksimalno 85%, a najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu je 50 milijuna kuna. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine, a maksimalno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Izgradnja i/ili opremanje ovih postrojenja uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje postrojenja za sortiranja, tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.​

TAGOVI