Zagreb će graditi postrojenje za odvajanje otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 07.03.2013. 🕜 13:26 Lokacija: Zagreb

Postrojenje za odvajanje otpada na Jakuševcu ili u Dumovečkom lugu

Umjesto ulaganja u spalionicu otpada u Zagrebačkom holdingu predlažu ulaganje u mehaničku sortirnicu otpada. Predlažu i gradnju uređaja za proizvodnju bioplina, dok bi se ostaci koji se ne mogu reciklirati spaljivali u cementarama.Cijena ovog pogona za gospodarenje otpadom, napravljenog po uzoru na one u Ljubljani ili Hannoveru, bila bi oko 50 milijuna eura, a kako kažu iz Holdinga, čak 70% iznosa moglo bi se izvući iz europskih fondova. 
"Europa je puna velikih spalionica koje imaju sve manje otpada za obradu pa za njihovu gradnju iz fondova ne nude ni kunu" kazao je Večernjaku Branimir Valašek, direktor Čistoće. Dodao je da bi Europa bila najsretnija da se smeće izvozi u neku od tih spalionica. "Krajnje je vrijeme da se na ovom problemu počne zajednički ozbiljno raditi jer će nas kao i mnoge zemlje nakon ulaska u Europsku uniju stići velike kazne", istaknuo je Valašek. U prijedlogu Holdinga stoji i da bi se cijelo postrojenje moglo sagraditi na sadašnjoj lokaciji na Jakuševcu gdje već postoji sva infrastruktura. Kao drugu lokaciju navode Dumovečki lug koji je predložio grad, a gdje su se građani već pobunili. Gradnju spalionice, barem na području grada Zagreba, demantirao je i gradonačelnik Milan Bandić, a nju ne preporučuje ni Ministarstvo zaštite okoliša pa je tim i Holdingov plan sve popularniji. "Spalionice nisu dobro rješenje jer se pod spalionicama u pravilu misli na postrojenja koja spaljuju miješani otpad. Stoga primarno treba smanjiti količine otpada dok neka vrsta energetske oporabe, odnosno reciklaže, treba biti na samom kraju" kazao je ministar Mihael Zmajlović. Dodao je da je spaljivanje otpada nakon mehaničko-biološke separacije opravdano te predlaže korištenje cementara ili sličnih postrojenja. Vlasta Toth iz Zelene liste reciklažu otpada također smatra primarnom, dok gradnju spalionice, koju je grad procijenio na 1,4 milijarde kuna, smatra ekološki neopravdanom i preskupom investicijom.

TAGOVI