Zagrebačka postaja odnedavno mjeri crni ugljik

Autor: B. O. Objavljeno: 12.09.2023. 🕜 10:58 Lokacija: Zagreb
  • Pogled na Zagreb s Gornjeg grada (foto: Tonka, 2011.)

• Zagreb, gradovi
    Izvor: Antonia Hohnjec

Crni ugljik ili čađa je dio lebdećih čestica koji ima značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i može uzrokovati bolesti dišnog sustava

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) početkom rujna u Zagrebu otvorio je vrata jedne od šest novoizgrađenih postaja u Hrvatskoj. Riječ je o četvrtoj u Zagrebu i prvoj postaji državne mreže u zapadnom dijelu grada. Također, to je jedina postaja koja na zagrebačkom području mjeri crni ugljik, dio lebdećih čestica, koji ima značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i može uzrokovati bolesti dišnog sustava.

Nova zagrebačka postaja za praćenje kvalitete zraka rezultat je projekta AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka kojeg DHMZ u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) provodi od 2017., a čiji je cilj ostvariti učinkovitiju kontrolu i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama.

"Modernizacija provedena projektom AIRQ osigurala je cjelovit sustav mjerenja i kontrole kvalitete zraka, što će nam pružiti vrijedne informacija kako bismo odredili utjecaj pojedinog izvora onečišćenja na kvalitetu zraka i samim time omogućiti donošenje odgovarajućih mjera i strategija za unaprjeđenje kvalitete zraka i osiguranje zdravijeg okoliša za sve građane", izjavila je voditeljica projekta i načelnica Sektora za kvalitetu zraka DHMZ-a Jadranka Škevin-Sović.

Umjerni laboratorij

Predstavljajući ostvarene rezultate, istaknula je kako je, pored modernizacije i izgradnje ukupno 24 postaje za praćenja kvalitete zraka diljem Hrvatske, razvijen model za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari, što je posebice bitno za ona područja na kojima nema mjernih postaja.

"Time je osigurana 100-postotna pokrivenost stanovništva u urbanim sredinama relevantnim podacima o kvaliteti zraka. A upravo u gradovima, gradskim i prigradskim naseljima najčešće i dolazi do prekoračenja graničnih i ciljnih vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari", naglasila je.

Projektom AIRQ nadograđena je računalna infrastruktura DHMZ-a zbog povećanja kapaciteta, sigurnosti i pouzdanosti te osiguranja daljnjeg nesmetanog funkcioniranja državne mreže za praćenje kvalitete zraka, kao i ostalih moderniziranih i proširenih infrastrukturnih mreža DHMZ-a, meteorološke i hidrološke. AIRQ je omogućio i modernizaciju DHMZ-ovog umjernog laboratorija kako bi se osigurala sljedivost i pouzdanost mjerenja kvalitete zraka, kao i modernizaciju kemijskog laboratorija DHMZ-a i IMI-ja za analizu uzoraka oborine, lebdećih čestica i aerosola.

Izloženost građana

"Projektom AIRQ kemijski laboratorij, koji djeluje u okviru Jedinice za higijenu okoline Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, nabavio je opremu vrijednu više od dva milijuna eura koja će se koristiti za fizikalno-kemijske analize lebdećih čestica na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Osim toga, obuhvaćen je veći broj lokacija na kojima će se mjeriti kemijski sastav lebdećih čestica PM10 i PM2.5, što će pružiti bolji uvid u njihovu prostornu i vremensku raspodjelu, kao i relevantne informacije o izloženosti građana Hrvatske", rekla je zamjenica koordinatorice projekta od strane IMI-ja Ranka Godec, ujedno ukazavši na značaj mjerne postaje na Jarunu koja je prva postaja državne mreže u zapadnom dijelu grada te će, uz postojeće mjerne postaje Grada Zagreba, Susedgrad i Prilaz baruna Filipovića, dati potpunije informacije o kvaliteti zraka u dijelu grada na kojem do sada nije bilo mjerenja.

Izvor: Shutterstock

Matijana Jergović, voditeljica Odjela za procjenu rizika i logistiku i zamjenica voditeljice Službe zaštite okoliša i zdravstvene ekologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar (NZJZ), ukazala je na ozbiljnost problema onečišćenja zraka zbog njegovog utjecaja na zdravlje ljudi. Naime, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji onečišćenje zraka predstavlja najveći okolišni rizik za zdravlje ljudi, a prema procjenama Europske agencije za okoliš svake godine prouzroči otprilike 400 tisuća slučajeva preuranjenih smrti u Europi.

Upravo je to jedan od razloga što je Europska komisija predložila izmjene Direktive i usvojila Akcijski plan u kojem je kao jedan od ciljeva istaknuto smanjenje učinka onečišćenja zraka na zdravlje za više od 55 posto na području Europske unije do 2030. godine, priopćio je DHMZ

Usporedba okolišnih pokazatelja

"Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, kao ključni provoditelj preventivne medicine u Zagrebu pozdravlja svaki sveobuhvatni pristup istraživanju ove interdisciplinarne teme. Suradnja zdravstva s ključnim dionicima provoditeljima mjerenja od izuzetne je važnosti u skladu s najavljenim sniženjem dozvoljenih razina onečišćujućih tvari u vanjskom zraku, sukladno Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu iz 2022.", poručila je.  

Ona smatra kako je razvoj inovativnih alata s jednostavnim prikazom vrlo složenih rezultata praćenja kvalitete zraka u vremenu i prostoru iznimno važan za razvoj sustava procjena utjecaja kvalitete zraka na zdravlje te je istaknula kako i NZJZ, zahvaljujući sufinanciranju iz fondova EU-a, sudjeluje u razvoju infrastrukture pomoću koje će biti lakša usporedba okolišnih pokazatelja kvalitete zraka sa zdravstvenim pokazateljima. "To će omogućiti ciljanije procjene i preporuke preventivnih mjera", izjavila je.

Domagoj Mihajlović, voditelj Službe za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka, Luka Mrvoš, voditelj Odjela za mjerenje kvalitete zraka, te Mladen Rupčić, voditelj Odjela za održavanje infrastrukture DHMZ-a okupljenima su pokazali način mjerenja kvalitete zraka na postaji Zagreb-4 koji uključuje uzorkovanje zraka, mjerenje kvalitete zraka mjernom opremom, prijenos izmjerenih podataka i njihovu diseminaciju prema bazi DHMZ-a i portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj o kojem skrbi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR). Na portalu su građanima dostupni podaci o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu.

Područje Jaruna

"Postaja Zagreb-4 jedina je u Zagrebu koja mjeri crni ugljik ili čađu. To su vrlo sitne čestice koje nastaju nepotpunim sagorijevanjem drva i fosilnih goriva. Ove čestice imaju značajan utjecaj na ljudsko zdravlje, jer mogu duboko prodrijeti u dišni sustav", objasnio je Mihajlović, istaknuvši kako ta postaja omogućava mjerenja koja pružaju pregled glavnih uzročnika onečišćenja zraka na širem području Zagreba.

Izvor: Antonia Hohnjec

Silvije Davila iz IMI-ja e objasnio kako radi uređaj za prikupljanje sitnih čestica PM2.5 na postaji Zagreb-4. "To je uređaj koji automatski skuplja uzorke lebdećih čestica svakih 24 sata. Prikupljeni uzorak analizira se gravimetrijski na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, a po potrebi se provode i dodatne kemijske analize. Mjerenja se vrše referentnim metodama, a dobiveni podaci o 24-satnim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 koristit će se za ocjenu kvalitete zraka na području Jaruna", kazao je.

Projektom AIRQ uspostavlja se cjelovit sustav mjerenja i kontrole kvalitete zraka u Hrvatskoj u svrhu zadovoljenja europskih i nacionalnih kriterija o očuvanju zdravlja ljudi i okoliša. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 16,6 milijuna eura, od čega na sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj otpada 85 posto, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 15 posto.

TAGOVI