Europsko udruženje za bioplin (EBA) pozdravilo je novi prijedlog Europske komisije za gospodarski oporavak Europe. Naime, Europski plan oporavka, između ostaloga, značit će i važnu potporu za daljnju primjenu bioplina u Europi. 
To je vrlo važno zato što se u europskim bioplinskim postrojenjima već sada proizvode (i energetski iskorištavaju) ekvivalentne količine bioplina od 171 TW h i biometana od 19 TW h. No, već do 2030. godine te bi se količine trebale udvostručiti, odnosno iznositi 370 TW h, dok bi 2050. trebale dosegnuti 1170 TW h. Naravno, politička podrška je nužna kako bi se povećala primjena bioplina i osiguralo njegovo mjesto u energetskom miksu. 

Uz to, EBA smatra da čisti i pamenti promet mora biti neutralan s obzirom na tehničko rješenje (tj. ne treba isticati samo jedno rješenje kao što je, npr. elektromobilnost) i u obzir uzimati najučinkovitije načine za smanjivanje emisija i onečišćenja, pri čemu treba promatrati cijeli životni ciklus vozila.

Kada je pak riječ o sirovinama za proizvodnju bioplina, sekvencijalni nasadi se smatraju učinkovitim i održivim načinom za smanjivanje ugljičnog otiska i povećanje biološke raznolikosti u kombinaciji poljoprivrede i energetike. Konačno, hibridni sustavi, kao što su oni koji koriste dizalice topline i bioplin također se smatraju učinkovitim i cijenovno povoljnim načinom za dekarbonizaciju proizvodnje toplinske energije, ističe EBA.