Odbor za poljoprivredu sredinom ovog tjedna održao je tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora u poljoprivredi. 

"Poljoprivrednici upozoravaju da njihova uloga, ali i potrebe nisu dovoljno prepoznati u natječajima kojima se podupiru projekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi. Zato im je potrebno osigurati ravnopravan položaj kako bi se postigao pozitivan pomak u konkurentnosti domaće proizvodnje, smanjio uvoz, smanjio rizik kroz diversifikaciju prihoda, postigla odgovarajuća cijena, privukao veći broj mladih ljudi i otvorila nova radna mjesta na selu", istaknula je Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu. 

Ona je dodala kako je trenutno neiskorišteni potencijal u proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora u poljoprivredi prilika za zeleni razvoj ruralnih područja, ali i novih mogućnosti za poljoprivrednike, a što se može iščitati i iz preporuka Europske komisije za nacionalni strateški plan u okviru Zajedničke poljoprivredne politike u kojima je Hrvatska prepoznata kao država s najvećim potencijalom u Uniji za razvoj biogospodarstva.

 

Program ruralnog razvoja 

Petir je istaknula kako je udio poljoprivrede u proizvodnji ukupne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj znatno niži od prosjeka EU-a i iznosi 2,7 posto. 

"Povezivanje stakleničke/plasteničke proizvodnje s geotermalnom energijom, stočarstva s proizvodnjom bioplina, postavljanje solarnih kolektora na proizvodne objekte u poljoprivredi, a ne na najkvalitetnije poljoprivredno zemljište – logični su potezi", rekla je. 

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek rekao je kako će buduća strategija biogospodarstva i prateći akcijski plan dati smjernice za korištenje obnovljivih izvora u poljoprivredi, pa tako i za potrebe proizvodnje energije, ali i novih proizvoda s dodanom vrijednosti, odrediti objekte za prikupljanje, prijevoz i pripremu biomase za tržište te umrežiti proizvođače biomase s postrojenjima za proizvodnju energije i drugom industrijom. 

On je rekao kako je u realizaciji 269 projekata koji se financiraju iz Programa ruralnog razvoja Hrvatske, za koje je planirano ulaganje od 252 milijuna kuna. Najvećim dijelom radi se o projektima u sektoru mljekarstva (60) i peradarstva (40). Tušek je naglasio kako je do sada ukupno kroz natječaje iz Programa ruralnog razvoja financirano više od 200 sunčanih elektrana. Programom se za ovu namjenu planira ulaganje veće od 80 milijuna eura. A u planu su investicije u dodatnih 300 projekata.

   

Jačanje konkurentnosti 

Ravnateljica Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) Kristina Čelić istaknula je važnost koegzistencije održive proizvodnje biomase i poljoprivredne proizvodnje. Prema njezinim riječima, pravila za ova postupanja regulirana su na europskoj razini, a mogućnosti za potporu poljoprivrednicima u ovom sektoru postoje i treba raditi na njihovoj primjeni, priopćio je, među ostalim, Hrvatski sabor.

Predsjednik odbora za mljekarstvo Hrvatske poljoprivredne komore Igor Rešetar upozorio je na važnost ugradnje sunčanih elektrana/bioplinskih postrojenja na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti, te određivanja jasnih kvota povezanih s proizvodnjom i uvjetnim grlima za ulazak u sustav poticanja. 

On je istaknuo potrebu prilagodbe postojećeg tarifnog modela i osiguranja prednosti lokalnoj distribuciji energijom iz poljoprivredne proizvodnje, upozorivši na nužnost kontrole ulaska biootpada u Hrvatsku.