Hrvatske će uskoro dobiti i šestu CNG punionicu i to u Slavonskom Brodu, koja će biti jedina na putu od Zagreba do Beograda. Naime, lokalni opskrbljivač i distributer plina Brod plin izgradio je samoposlužnu javnu punionicu stlačenog prirodnog plina a u tijeku je testiranje opreme. CNG punionica je kontejnerskog tipa sa ugrađena dva agregata za punjenje stlačenog plina u vozila – jedan za automobile (s dva priključka) i jedan za autobuse i kamione (s jednim priključkom). 

Punionica stlačenog prirodnog plina za vozila će prirodni plin u plinovitom stanju tlačiti na tlak od 250 bara pri 15 °C, a koji se koristi za pogon motornih vozila (automobili, autobusi, kamioni). CNG punionica za vozila će prirodni plin u plinovitom stanju tlačiti na tlak od 250 bara pri 15 °C, a koji se koristi za pogon motornih vozila (automobili, autobusi, kamioni). Punionica se gradi kao “Javna postaja za opskrbu gorivom”, a radno vrijeme će joj biti, za početak, najmanje u dvije smjene dok bi u konačnici trebala biti dostupna 24 sata. 


Punjenje plina u vozila na slavonskobrodskoj punionici će biti moguće tek nakon što sustav za par sekundi provjeri „solventnost” kupca, jer će se naplata obavljati isključivo putem kartica (tekućeg računa, kreditnih kartica, specijaliziranih kartica za prijevoznike, kartica Brod-plina itd.). Izvođač radova je Macel plin, a investicija je vrijedna 4,3 mil. kn. Brod-plin je dobio i uporabnu dozvolu za objekt, a sam rad punionice očekuje se nakon ishođenja svih potrebnih suglasnosti od nadležnih državnih tijela.