Kvaliteta zraka na području županijskog Centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun u prošloj godini i dalje je bila prve kategorije. 

Kako bi informirali građane o kvaliteti zraka zabilježenoj putem automatske mjerne postaje (AMP) na tom ŽCGO-u, iz tvrtke Kaštijun su priopćili kako se u redovnom Godišnjem izvješću o rezultatima praćenja kvalitete zraka u 2020. godini navodi kako je zrak na tome području čist te da nisu prekoračene granične vrijednosti praćenih parametara. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, kategorije kvalitete zraka utvrđuju se za svaki parametar posebno, a u odnosu na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava

U Kaštijunu pojašnjavaju kako za ocjenu kvalitete zraka za lebdeće čestice PM2,5 nije propisana dnevna ili satna granična vrijednost već se promatra isključivo srednja godišnja vrijednost, koja je prema Izvješću za 2020. bila značajno ispod dopuštene granične vrijednosti. 

 

Saharska prašina 

Promatrajući razdoblje od početka 2021., ŽCGO Kaštijun je nastavio s redovnim radom u okviru kapaciteta uobičajenih za ovaj dio godine, bez bilo kakvih dodatnih aktivnosti koje bi mogle utjecati na kvalitetu zraka. 

"Prema mišljenju akreditiranog laboratorija kojem je povjereno praćenje kvalitete zraka na automatskoj mjernoj postaji Kaštijun, povremene povišene koncentracije čestica PM10 i PM2,5 mogu se pripisati i meteorološkim uvjetima (niske temperature i temperaturna inverzija), spaljivanju korova ili zelenog granja u okolici, ali i globalnom kretanju čestica u zraku, kao primjerice 24. veljače kad je Svjetska meteorološka organizacije objavila da iznad Europe i sjeverne Afrike 'kruži' 14 milijuna tona saharske prašine", izvijestili su, među ostalim, iz Kaštijuna. 

Navedene situacije utječu na izmjerene vrijednosti na AMP Kaštijun. Međutim, to ne znači da su posljedica rada centra za gospodarenje otpadom. A u javnosti se ponekad upravo neosnovano dovode u izravnu vezu s radom Centra.