Reciklažno dvorište Šagulje-Ivik u Novoj Gradiški otvoreno je krajem kolovoza. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 6,8 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 4,5 milijuna kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 

Reciklažno dvorište, koje se nalazi u naselju Prvča, izuzetno je važan projekt za Novu Gradišku jer donosi brojne koristi za građane. Naime, svi građani će imati priliku besplatno riješiti se suvišnog otpada na siguran i za okoliš prihvatljiv način. Također, konačno se rješava pitanje divljih odlagališta

Ovim projektom će se pridonijeti i samim ciljevima projekta - smanjenju ukupne količine otpada, povećanju stope odvojenog prikupljanja otpada te rješavanju problema s otpadom na način koji nije štetan za čovjeka i okoliš, objavljeno je na stranicama Grada Nove Gradiške.