Mjere za prevenciju širenja koronavirusa značajno su utjecale na poboljšanje kvalitete zraka i pomogle u borbi protiv onečišćenja. Satelitski snimci koje su objavile NASA i Europska svemirska agencija pokazuju drastično smanjenje emisije dušikovih oksida (NO2) u veljači i ožujku ove godine u odnosu na prethodnu, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE)

Europska agencija za okoliš je objavila preglednik koji prati i uspoređuje tjedne prosječne koncentracije NO2 i lebdećih čestica (PM10 i PM2.5). U pregledniku se prikazuju podaci izmjerenih satnih koncentracija onečišćujućih tvari s oko 3000 postaja za praćenje kvalitete zraka koje se nalaze u zemljama EU-a. Preglednik je dostupan na poveznici.

 

Vremenski uvjeti 

Iz preglednika se može iščitati kako se koncentracija NO2 koji nastaje izgaranjem fosilnih goriva u motornim vozilima i nepokretnim izvorima (npr. promet, kućna ložišta, industrijska postrojenja, itd.) značajno smanjila u brojnim europskim gradovima u kojima su provedene mjere za prevenciju širenja koronavirusa. Također, razvidno je smanjenje emisije ugljikovog monoksida (CO) koji nastaje nepotpunim izgaranjem fosilnih goriva u energetskim sektorima. 

Pad bilježe i emisije ugljikovog dioksida (CO2), koji pridonosi klimatskim promjenama i zagrijavanju planeta. Iako se može očekivati i pad koncentracija PM2.5 iz istih razloga, takvo smanjenje još uvijek nije moguće primijetiti jer su glavni izvori lebdećih čestica različiti što uključuju i izgaranje goriva za grijanje stambenih i poslovnih zgrada, industrijske aktivnosti i cestovni promet. 

Znatan udio lebdećih čestica također se stvara u atmosferi reakcijama drugih onečišćujućih tvari u zraku, uključujući amonijak koji se obično emitira iz primjene poljoprivrednih gnojiva u ovo doba godine. Ostali čimbenici, poput vremenskih uvjeta, također mogu značajno pridonijeti tjednim smanjenjima koja su zabilježena u koncentracijama onečišćujućih tvari. 

Podaci o kvaliteti zraka u Hrvatskoj dostupni su na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj.

 

Pijesak iz pustinje 

Podatke za 2019. i 2020. treba promatrati kao informativne, jer su podaci izvorni - nevalidirani, stoga se pojavljuju i nelogične vrijednosti (ekstremno visoke vrijednosti ili čak i negativne). 

Konačna ocjena kvalitete zraka utvrđuje se na temelju validiranih podataka za svaku onečišćujuću tvar posebno jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.  

Pri analizi koncentracija lebdećih čestica (PM10 i PM2.5) treba uzeti u obzir i to da je tijekom vikenda od 27. do 31. ožujka, došlo do pojave prekograničnog prijenosa pijeska iz pustinje, koja je uzrokovala povećane koncentracije lebdećih čestica (PM). 

Zbog svega navedenog, a i s obzirom na to da se u Hrvatskoj intenzivno provode mjere prevencije širenja koronavirusa, a prema trenutnim podacima, razvidan je pad u koncentracijama CO, H2S, NO2.