Europska komisija je krajem proteklog tjedna objavila prijedlog preporuke Vijeća o podučavanju ekološke održivosti. 

Cilj prijedloga je podupiranje članica, škola, visokih učilišta, nevladinih organizacija i svih pružatelja obrazovanja kako bi učenici stekli razumijevanje i vještine u području održivosti, klimatskih promjena i okoliša. 

U novom europskom okviru kompetencija za održivost, koji je objavio Zajednički istraživački centar, utvrđuju se kompetencije potrebne za zelenu tranziciju, uključujući kritičko razmišljanje, poduzimanje inicijativa, poštovanje prirode i razumijevanje učinka svakodnevnih aktivnosti i odluka na okoliš i globalnu klimu. 

Prijedlogom Komisije pozivaju se članice da učenicima svih dobnih skupina omoguće pristup visokokvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju u području klimatskih promjena, bioraznolikosti i održivosti. 

Također, priopćila je EK, poziva se na mobilizaciju nacionalnih i europskih fondova za ulaganje u zelenu i održivu infrastrukturu, osposobljavanje, alate i resurse za povećanje otpornosti i pripremu obrazovanja i osposobljavanja za zelenu tranziciju.