FZOEU: javni pozivi vrijedni 195 milijuna kuna

Autor: B.O. Objavljeno: 29.09.2022. 🕜 10:28 Lokacija: Zagreb

Sufinanciranje obnovljivih izvora u obiteljskim kućama te energetska obnova kuća oštećenih u potresu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je objavio dva nova javna poziva, ukupno vrijedna 195 milijuna kuna. 

Prvi poziv odnosi se na sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora u obiteljskim kućama, dok je drugi rezerviran isključivo za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu.

"Sustavi korištenja obnovljivih izvora odlična su i okolišno prihvatljivija alternativa skupim energentima, a njihova primjena u obiteljskim kućama može osigurati energetsku neovisnost, povoljno djelovati na kućni proračun te na nacionalne ciljeve smanjenja korištenja fosilnih goriva", rekla je Alenka Košiša Čičin-Šain, v.d. direktorica Fonda. 

Ona je dodala kako je u okviru Fondovog poziva sufinanciranje moguće dobiti za instalaciju sunčanih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni solarni toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete.

 

Energetski razred 

Za ovakve projekte, građanima je, ovisno o lokaciji, dostupno do 40 posto, do 60 posto ili do 80 posto prihvatljivih troškova, izvijestio je FZOEU. 

Maksimalan iznos poticaja je do 128 tisuća kuna, a jedan od uvjeta za dodjelu je da kuća ima energetski razred (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd) C ili bolji u kontinentalnoj, odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj. 

Iako je poziv vrijedan 95 milijuna kuna otvoren jučer, s obzirom na to da je potrebno određeno vrijeme za pripremu dokumentacije za prijavu, sa zaprimanjem zahtjeva se kreće od 15. studenog. 

Poziv će biti otvoren do kraja godine, zaključno s 31. prosincem, a svi zainteresirani će svoje zahtjeve moći dostaviti isključivo poštom.

 

Zamjena stolarije 

Jednaka je situacija i s građanima čije su kuće oštećene u potresu, a koji će svoje prijave za energetsku obnovu Fondu dostavljati od 27. listopada. 

Ukupno je 100 milijuna kuna dostupno kućama s područja grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 

S do 80 posto će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. 

Pojedinoj kući će najviše na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna - 368 tisuća za mjere energetske obnove te dvije tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

 

Zelena tranzicija 

Oba javna poziva namijenjena su prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište. Sukladno programima Vlade, definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. 

"Cilj ovih poziva je potaknuti šire korištenje obnovljivih izvora u kućanstvima te osigurati da obnova kuća oštećenih u potresu bude ujedno i energetski učinkovita. U kontekstu energetske krize, ovakvi će projekti ubrzati započeti proces zelene tranzicije. Uz pomoć mjera koje se sufinanciraju, potrošnja energije u zgradama koje su jedan od najvećih potrošača, želi se svesti na minimum, da bi se zatim osigurala i njihova energetska neovisnost, uvažavajući potencijale različitih lokacija u korištenju obnovljivih izvora", objavljeno je na stranicama FZOEU-a

S tim ciljem, Fond namjerava nastaviti sa sufinanciranjem energetske obnove i u 2023. godini, a građani će sve relevantne informacije o programima moći pronaći na službenim stranicama FZOEU-a.

TAGOVI