Imamo sve preduvjete za biti još ambiciozniji i učinkovitiji

Autor: B.O. Objavljeno: 12.01.2022. 🕜 09:33 Lokacija: Zagreb

Kroz 22 javna poziva korisnicima smo osigurali gotovo 850 milijuna kuna, kaže Siniša Kukić

U kontekstu Europe, Hrvatska ima relativno mali utjecaj na ukupne emisije stakleničkih plinova, a i na dobrom je putu za ostvarivanje svojih nacionalnih ciljeva. Međutim, kao država imamo sve preduvjete za biti još ambiciozniji i učinkovitiji, nedavno je izjavio Siniša Kukić, direktor FZOEU-a, za stručni časopis EGE. 

Tome pomaže agilnost u prilagodbi našeg zakonskog okvira izazovnim vremenima u kojima živimo, od obnove, pa do korištenja obnovljivih izvora energije, ali i zadržavanje kontinuiteta u svim strateškim programima, kazao je. 

Kontinuitet stvara osjećaj sigurnosti u poslovanju, ali i kod građana, stvara povjerenje i omogućuje sinergiju, istaknuo je.

 

Transformacija prometnog sustava 

Upravo zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2021. godini kao jedan od osnovnih ciljeva imao održati taj kontinuitet, pritom prilagođavajući svoje programe i procese digitalizaciji javnih usluga. 

"Kroz 22 javna poziva našim smo korisnicima osigurali gotovo 850 milijuna kuna, od čega je 390 milijuna kuna osigurano samo za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Za transformaciju prometnog sustava osigurano je 105 milijuna kuna, a za poticanje obnovljivih izvora energije 71 milijun kuna bespovratnih sredstava. Osim toga smo proveli i pilot-program elektrifikacije kuća u ruralnim područjima bez priključka na elektroenergetsku mrežu", napomenuo je. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.

TAGOVI