Poziv za energetsku obnovu zgrada oštećenih u potresima

Autor: B. O. Objavljeno: 23.05.2023. 🕜 09:08 Lokacija: Zagreb
  • Majstor koji izvodi radove pročelju, odnosno na postavljanju toplinske izolacije na kuću ili zgradu (izvornik: Shutterstock 2015.)

• graditeljstvo, građevinarstvo, energetska obnova, toplinske izolacije
    Izvor: Shutterstock

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) objavilo je Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima. Za tu su namjenu osigurana bespovratna sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta 'EU sljedeće generacije' u iznosu od 27 milijuna eura. 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, a objavljen je na stranicama Ministarstva i https://fondovieu.gov.hr/pozivi, tj. u sustavu fondovieu.

Podnošenje projektnih prijedloga u tom sustavu potencijalnim prijaviteljima dopušteno je najranije od trenutka objave poziva, tj. 22. svibnja, a moguće je najkasnije do 22. kolovoza u 16 sati.

 

Doprinos dekarbonizaciji

Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Izvor: Antonia Hohnjec

"Cilj Poziva je provođenje integralne energetske, dubinske i obuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30 posto u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom energetske obnove, ostvarit će se uštede energije i smanjiti emisije CO2 te time doprinijeti dekarbonizaciji zgrada", javlja MPGI.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

Projektantski nadzor

Za sufinanciranje su prihvatljive postojeće višestambene zgrade sljedećih kategorija uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele ili će provesti hitne sanacije odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu s energetskom. Na sufinanciranje sveobuhvatne obnove imaju pravo samo višestambene zgrade kategorije uporabljivosti U2.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova za integralnu energetsku, dubinsku i obuhvatnu obnovu je do 80 posto, a za izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost je do 100 posto. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.

Prihvatljivi prijavitelji na Poziv u ime i za račun suvlasnika zgrade su ovlašteni predstavnik suvlasnika ili upravitelj.

TAGOVI