Od danas skuplja goriva

Autor: B. O. Objavljeno: 01.08.2023. 🕜 09:18 Lokacija: Zagreb
  • Benzinska postaja (foto: Dawn McDonald)

• benzinske postaje, naftni derivati, gorivo
    Izvor: Dawn McDonald

Vlada je donijela i Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Vlada je na telefonskoj sjednici koja je održana početkom tjedna donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

U skladu s tom uredbom, najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 eura (0,94 kune) po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,0781 euro (0,59 kuna) po litri za plavi dizel, 0,8229 eura (6,20 kuna) po kilogramu za smjesu propan-butan za boce, odnosno 0,3716 eura (2,80 kuna) po kilogramu za velike spremnike. 

Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave, a takav režim vrijedit će sljedećih 14 dana, izvijestila je Vlada

 

Slobodno formiranje cijena  

Nova cijena benzinskog goriva sada iznosi 1,51 euro (11,38 kuna) po litri te je viša za 0,05 eura u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje. Zatim, cijena dizelskog goriva iznosi 1,41 euro (10,62 kune) po litri (povećanje također za 0,05 eura), a plavog dizela 0,87 eura (6,56 kuna) po litri (povećanje za 0,04 eura).

K tomu, nova cijena ukapljenog naftnog plina (UNP; smjesa propan-butan) za spremnike je 1,09 eura (8,21 kunu) po kilogramu (povećanje za 0,06 eura) te 1,65 eura (12,43 kune) po kilogramu za UNP za boce (povećanje za 0,05 eura).  

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile 1,64 eura (12,36 kuna) po litri za benzinsko, 1,58 euro (11,90 kuna) po litri za dizelsko gorivo, 0,96 eura (7,23 kune) po litri za plavi dizel, 1,34 eura (10,10 kuna) po kilogramu UNP-a za spremnike te 1,96 eura (14,77 kuna) po kilogramu ukapljenog naftnog plina za boce.

 

Sprečavanje negativnih utjecaja

Također, Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. 

Kako bi ublažila rast maloprodajne cijene energenata, Vlada je izmjenama ove Uredbe tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. i na loživo ulje, a tijekom 2023. u osam navrata. 

S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanje visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se, radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine na najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 1. kolovoza do 14. kolovoza 2023., i to za 56,31 euro na tisuću litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na također tisuću litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 euro po litri dizelskog goriva. 
 

TAGOVI