Opća bolnica Zadar na plinskoj mreži

Autor: B.O. Objavljeno: 16.03.2020. 🕜 11:05 Lokacija: Zadar

Zadarska županija jasno se opredijelila za načela održivog razvoja

Opća bolnica Zadar koncem prošloga tjedna priključena je na EVN-ovu plinsku mrežu, što je kruna svih aktivnosti i napora uloženih u energetsku obnovu OB Zadar koja će, uz zgradu nove Poliklinike, ostvariti uštede od milijun kuna godišnje. 

Aktivnosti su obuhvatile zamjenu dotadašnjih kotlovnica i obnovu bolničkog dimnjaka koji je umjesto crnila ozelenio, kako bi se simbolično obilježio početak korištenja novog izvora energije, plina, po zdravlje građana i zaštitu okoliša daleko prihvatljivijeg energenta. Uvođenjem plinskog grijanja, uz značajne financijske uštede, smanjit će se štetne emisije CO2 za 433 tone godišnje, objavljeno je na stranicama Zadarske županije


Obnovljivi izvori 

"Od prelaska na plin, naša bolnica ima vidljivo manje troškove, osoblje ugodnije radne uvjete, a pacijenti ugodnije i zdravije uvjete za lakši oporavak", rekao je dr. Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar. 

Župan Božidar Longin naglasio je da se Zadarska županija jasno opredijelila za načela održivog razvoja koja, među ostalim, preporučuju korištenje obnovljivih i ekološki prihvatljivijih izvora energije. "Zadarska županija je vodeća u državi po investicijama u obnovljive izvore, jer je samo u projekte sunčanih i vjetroelektrana do sada na našem području uloženo 1,2 milijarde kuna. Uz vjetar i Sunce, jedna od tih ekološki čišćih izvora energije zemni je plin, koji je još uvijek ekonomski i ekološki jedan od najisplativijih energenata", istaknuo je. 


Godišnje uštede 

Član Uprave EVN Croatia Plin Vlado Mandić kazao je kako je u sklopu plinofikacije Dalmacije do sada izgrađeno 135 kilometara plinske mreže, od čega 43 kilometra na području Zadarske županije. EVN dnevno plinom opskrbljuje više od 1400 korisnika, od čega je daleko najveći broj, njih 1150, u Zadarskoj županiji, među kojima 1100 kućanstava i 50 poslovnih korisnika. 

"Izuzetno mi je drago da godišnje uštede od skoro 50 posto Opća bolnica Zadar može prenamijeniti za neke druge potrebe, bilo da su to ulaganja u odjele i stvaranje još boljih radnih uvjeta za bolničko osoblje, bilo da su to ulaganja usmjerena za još bolju skrb i ugodniji boravak bolesnika", istaknuo je.

TAGOVI