Tri važna propisa za rad terminala za LNG

Autor: B.L. Objavljeno: 28.12.2020. 🕜 10:36 Lokacija: Zagreb

Sve mora biti spremno za skoro puštanje terminala u pogon

Donošenjem tri važna podzakonska propisa i njihovim objavljivanjem u 'Narodnim novinama' dovršavaju se posljednje pripreme za skoro puštanje u pogon terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Omišlju. Radi se o propisima kojima se uređuju cijene usluga i tarifne stavke vezane uz rad terminala. Sva tri propisa, odnosno Odluke donijela je Hrvatska energetska regulatorna agencija i objavljeni su u 'Narodnim novinama' br. 144/2020 od 23.12.2020., a na snagu stupaju 1.1.20201. godine. To su: 
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina.

Prema prvoj Odluci, prosječna cijena radnog sata operatora terminala (tj. tvrtke LNG Hrvatska) za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025. godine iznosit će 270 HRK/h bez PDV-a. Uz to, u Odluci je objavljen i cjenik nestandardnih usluga operatora terminala za isto regulacijsko razdoblje, pri čemu te usluge uključju naknade prodavatelja i kupca za prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja LNG-ja na sekundarnom tržištu, evidentiranje trgovine LNG-jem prodavatelju i kupcu kao korisnicima terminala, pristup ETSSAS-u i otvaranje bilančnog računa i mjesečnu naknadu za njegovo vođenje kupcu kapaciteta ponovnog uplinjavanja LNG-ja na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala, prodaju LNG-ja ili prirodnog plina u otvorenom postupku i pražnjenje spremnika jedinice za uplinjavanje (FSRU-a).

Prema drugoj Odluci, određene su tarifne stavke za prihvat i otpremu LNG-ja za tvrtku LNG Hrvatska kao operatora terminala, također za ranije spomenuto regulacijsko razdoblje, dok su prema trećoj Odluci određene tarifne stavke za transprt plina za isto regulacijsko razdoblje, ali za tvrtku Plinacro kao operatora hrvatskog plinskog transportnog sustava. Pri tome je dosadašnjim tarifnim stavkama (za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav, za ulaz na interkonekciji, za ulaz iz proizvodnje, za ulaz iz sustava skladišta plina, za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava, za izlaz na interkonekciji i za izlaz u Hrvatskoj) dodana i ona za ulaz iz terminala za LNG.


TAGOVI