Naglasak na izradi Akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka

Autor: B. O. Objavljeno: 21.11.2023. 🕜 15:04 Lokacija: Zagreb
  • Ilustracija vode (izvornik: DeltaOFF / Shutterstock)

• voda, vodoopskrba, pitka voda
    Izvor: DeltaOFF / Shutterstock

Predstavljanje rezultata programa 'Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj'

Kao dio reforme u vodnom gospodarstvu, Vlada je pokrenula važne aktivnosti kako bi se smanjili gubici vode u sustavu javne vodoopskrbe i unaprijedili kapaciteti. Time će se poboljšati operativna učinkovitost i financijska održivost hrvatskog sustava javne vodoopskrbe te unaprijediti sigurnost i otpornost vodnog gospodarstva u cijeloj zemlji.    

Program tehničke potpore 'Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj', čije su rezultati danas predstavljeni, naglasak stavlja na izradu Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka (Akcijski plan), a osmišljen je kao potpora Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Hrvatskim vodama u provedbi tog izazovnog procesa modernizacije. 

Projekt financira Europska unija Instrumentom za tehničku potporu, a provodi ga Svjetska banka, u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) Europske komisije, javlja MINGOR.

 

Klimatske promjene 

Očekuje se da će taj ambiciozan Akcijski plan donijeti brojne koristi vodnom gospodarstvu u Hrvatskoj. Jači kapaciteti javnih isporučitelja vodnih usluga za smanjenje gubitaka vode, kao i potrebna ulaganja u sustav, značajno će smanjiti tehničke i komercijalne gubitke vode s postojećih 50 posto na prosjek Europske unije od oko 25 posto. Tako će se ublažiti i posljedice klimatskih promjena, s obzirom na to da će u sustavu biti više vode onda kada je potražnja povećana, primjerice u sušnim razdobljima i tijekom ljetne sezone.

Izvor: Take Photo / Shutterstock

Cijeli će sustav postati energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji budući da će se smanjiti energija potrebna za pumpanje vode u vodoopskrbni sustav, ali i za crpljenje vode iz vodocrpilišta i zdenaca, čime će se smanjiti pritisak na površinske i podzemne vodne resurse i okoliš.

Uz to, provedbom tih aktivnosti i ulaganja, Hrvatska će biti korak bliže ispunjavanju zahtjeva iz nove Direktive Europske unije o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, ali i obveza iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). 

 

Ekološki status 

"Uz hranu i energiju, voda je ključan preduvjet za život na nekom prostoru, a klimatske promjene koje se događaju dodatno naglašavaju važnost očuvanja naših vodnih resursa. Republika Hrvatska bogata je čistom, pitkom vodom i to pred nas stavlja odgovornost da s posebnom pažnjom brinemo o vodi i kvalitetno upravljamo sustavima za crpljenje i distribuciju vode. Ovim projektom idemo u smjeru da unaprijedimo sustave distribucije vode i značajno smanjimo gubitke", istaknuo je Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, na završnoj konferenciji na kojoj su prezentirani rezultati projekta.

"Hrvatska je sve više izložena zabrinjavajućim utjecajima klimatskih promjena koji bi mogli dovesti do suša i smanjenja opskrbe vodom u ljetnim mjesecima. To bi utjecalo ne samo na hrvatsko gospodarstvo povezano s turizmom, već i na zdravlje i dobrobit njezinih građana. Aktivno i pravovremeno poduzimanje mjera poboljšat će vodnu sigurnost Hrvatske smanjenjem količine crpljene vode, jačanjem otpornosti vodoopskrbnog sustava i očuvanjem dobrog ekološkog statusa vodnih tijela u RH", naglasio je Jehan Arulpragasam, direktor Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj. 

"Tek su nas ruska invazija na Ukrajinu i velika kriza naučile kako nam je naša energija dragocjena. Moramo promijeniti vlastita stajališta o vodi. Umjesto da čekamo neku novu krizu, trebamo biti spremni tako što ćemo već sada aktivno djelovati i osigurati da nam vodni sektor bude otporan i da voda i dalje bude svima dostupna", rekla je Natalie Berger, ravnateljica Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama.

TAGOVI