Kanton Sarajevo ograničava korištenje ugljena i ostalih krutih goriva

Autor: B.O. Objavljeno: 21.07.2020. 🕜 08:46 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Suradnja UNDP-a i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Vlada Kantona Sarajevo sredinom srpnja dala je suglasnost za Prijedlog sporazuma o financiranju između Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Kantona Sarajevo - Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a u svrhu izrade Strategije ograničenja korištenja ugljena i ostalih krutih goriva u Kantonu Sarajevo od 2021. do 2031. godine. 

Riječ je o jednoj od aktivnosti u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj. Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. kao i Kantonalnim planom zaštite okoliša KS (KEAP) utvrđeni su prioritetni projekti u funkciji zaštite okoliša, ponajprije zraka kao njegove sastavne komponente te je, među ostalim, planirana izrada Strategije o ograničavanju korištenja krutih goriva u Sarajevskoj kotlini. 

Skupština KS također je zadužila vladu i resorno ministarstvo da krenu u izradu ove strategije, objavljeno je na stranicama vlade Kantona Sarajevo


Prihvatljiviji energenti 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je s tim ciljem pokrenulo aktivnosti u suradnji s UNDP-om. Prema procjenama, izrada studije će stajati oko 1,5 milijuna kuna (400.000 KM), koje će osigurati tamošnje veleposlanstvo Švedske i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (svaki po 200.000 KM). 

Izrada Strategije ograničenja korištenja ugljena i ostalih krutih goriva podrazumijeva, među ostalim, analizu trenutnog stanja, tj. popis svih izvora emisija krutih goriva, uključujući i kućanstva (oko 100.000 objekata). Zatim, analizu dostupnih goriva i peći, njihov utjecaj na kvalitetu zraka, prijedlog za uspostavu sustava certificiranja peći i kontrole vrste i kvalitete krutih goriva, kao i pregled mogućih mjera za smanjenje emisija. 

Na osnovu prikupljenih podataka, Strategija će dati popis prioritetnih zona i naselja koja imaju najveći utjecaj na kvalitetu zraka te odgovor gdje usmjeriti sredstva za sanaciju i unapređenje sustava grijanja u objektima i njihovu energetsku učinkovitost. 

Strategijom će se utvrditi i potrebna sredstva za prelazak korisnika na ekološki prihvatljivije energente.

TAGOVI