Završena sanacija Košambre

Autor: B.O. Objavljeno: 22.07.2020. 🕜 08:46 Lokacija: Poreč

Porečki projekt sufinanciran je s čak 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada Košambra su završeni te je sredinom srpnja napravljen tehnički pregled i dobivena uporabna dozvola. 

Radi se o jednom od većih projekata ove godine u Poreču – vrijednom 12,1 milijuna kuna s PDV-om, za koji je iz EU-a dobiveno 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava

U Gradu Poreču podsjećaju kako se projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Košambra, Faza 2 – Zatvaranje nove odlagališne plohe, provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije s 85 posto vrijednosti. 


Zbrinjavanje u Kaštijunu 

Ovo je jedna od pet faza sanacije odlagališta otpada Košambra, u koju se krenulo nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom i izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u koji se miješani i biorazgradivi komunalni otpad odvozi na zbrinjavanje. 

"Veliki projekt odvodnje ili sanacija odlagališta otpada sigurno nisu atraktivni poput naših drugih projekata kao što su preuređenje rive ili izgradnje škola, ali su jako važni. Bez takvih projekata nema napretka za naš grad. Želimo osigurati da svi naši sugrađani imaju priključke na kanalizacijsku mrežu, jednako kao što želimo sigurno i ekološki sanirati ovo odlagalište koje je bilo u funkciji još od kraja sedamdesetih godina. Time će se to područje osigurati, nestat će neugodni mirisi koji su se znali osjetiti, a otpad više ionako ne odlažemo ovdje", izjavio je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

TAGOVI