Slavonski Brod: u tri mjeseca 663 tone komunalnog otpada manje

Autor: B. O. Objavljeno: 20.03.2023. 🕜 13:18 Lokacija: Slavonski Brod
  • Grb Slavonskog Broda u središtu grada (foto: BL, svibanj 2006.)

• Slavonski Brod, grbovi
    Izvor: B.L.

Novi sustav odvajanja miješanog komunalnog otpada taj je grad uveo 1. prosinca 2022. godine

Grad Slavonski Brod 1. prosinca 2022. uveo je novi sustav odvajanja miješanog komunalnog otpada. Najveća novost tog sustava je uvođenje žutih vrećica u koje se odlaže isključivo miješani komunalni otpad, tj. samo onaj otpad koji nije moguće odložiti u kantu za papir, plastiku i biootpad te drugi korisni otpad koji se odlaže u reciklažno dvorište. 

Cilj ovog sustava odvajanja otpada je smanjiti količinu odloženog miješanog komunalnog otpada kojega više nije moguće reciklirati, objavljeno je na stranicama Grada Slavonskog Broda

Rezultati provedbe novog sustava već su vidljivi. 

"Ako uzmemo u obzir razdoblje od prosinca 2022. do veljače 2023. proizvedeno je 663,33 tone miješanog komunalnog otpada manje u odnosu na isto razdoblje prije godinu dana. Točnije, tijekom prosinca proizvedeno je 214,11 tona manje otpada, u siječnju 234,28 tona manje, a u veljači 214,94 tona manje. Navedeni rezultati potvrđuju cilj novog sustava odvajanja otpada, a to je smanjiti količinu proizvedenog miješanog otpada kako bi Grad Slavonski Brod prestao plaćati poticajnu naknadu te taj financijski iznos mogao usmjeriti prema drugim gradskim projektima", izvijestio je Grad Slavonski Brod. 

Usporedbe radi, taj grad zbog prekomjerne količine miješanog komunalnog otpada u 2021. godini morao je platiti poticajnu naknadu u iznosu od 31.287 eura.

Taj grad stoga moli građane da se pridržavaju novog sustava zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada te da svoje kontejnere osiguraju tako da im ne mogu pristupiti treće osobe. Svojim odgovornim ponašanjem svatko može utjecati na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te se time ujedno odgovorno odnositi prema okolišu.

TAGOVI