Onečišćenje zraka i dalje nosi značajan teret preranih smrti i bolesti u Europi u 2019, pokazala je u ponedjeljak objavljena Analiza Europske agencije za okoliš (EEA). EEA zaključuje da bi poboljšanje kvalitete zraka do razina koje je nedavno preporučila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) moglo spriječiti više od polovice prijevremenih smrti uzrokovanih izlaganjem finim česticama. 

Analiza donosi ažurirane procjene kako su tri ključna onečišćujuća tvari – fine čestice, dušikov dioksid, prizemni ozon, utjecale na zdravlje Europljana 2019.  Kvaliteta zraka u Europi bila je bolja u 2019. nego u 2018., što je rezultiralo manjim negativnim utjecajima na zdravlje. Pad onečišćenja slijedi dugoročni trend, potaknut politikom smanjenja emisija i poboljšanja kvalitete zraka

Kako stoji Hrvatska

Prema posljednjim procjenama EEA, ipak je u EU 2019. 307.000 ljudi prerano umrlo zbog izloženosti onečišćenju finim česticama. Najmanje 58% ili 178.000 tih smrtnih slučajeva moglo se izbjeći da su sve države članice EU-a dosegle novu razinu smjernica za kvalitetu zraka WHO-a od 5 µg/m3

Prema podacima EEA zrak u Hrvatskoj je prema godišnjim prosjecima loše ili vrlo loše kvalitete: od 323 analizirana europska grada po parametru sitnih čestica Zagreb je na 256. mjestu s prosječno godišnje tri puta većom razinom finih čestica od preporučene, a Slavonski Brod je na 321. mjestu u Europi s pet puta većom razinom onečišćenja od preporučene. Primjetljivo je da se kvaliteta zraka općenito najviše poboljšala u bogatijim zapadnim i baltičkim zemljama, dok je u središnjoj i istočnoj Europi i Italiji i dalje vrlo loša.

Akcijski plan

Kao dio europskog Zelenog dogovora, Akcijski plan EU-a za nultu zagađenost postavlja cilj smanjenje broja preranih smrti zbog izloženosti finim česticama za više od 55% do 2030. u usporedbi s 2005. Prema analizi EEA-e, EU je trenutno na putu da postigne cilj, budući da se broj tih smrtnih slučajeva smanjio za oko trećinu od 2005. do 2019. EEA brifing objavljen je neposredno prije Foruma o čistom zraku EU-a koji će se održati 18. i 19. studenog 2021. Forum okuplja donositelje odluka, dionike i stručnjake kako bi razmišljali o razvoju i provedbi učinkovitih europskih, nacionalnih i lokalnih zračnih politika, projekata i programa.