Pomoć u utvrđivanju energetski siromašnih kućanstava

Autor: B. O. Objavljeno: 12.09.2023. 🕜 08:39 Lokacija: Čakovec
  • Potleušica bez fasade kao ilustracija energetskog siromaštva (2018.) 

• energetsko siromaštvo
    Izvor:

Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima

Međimurska energetska agencija (MENEA) sudjeluje u provedbi projekta CEESEN-BENDER – Intervencije za ublažavanje energetskog siromaštva povezane s izgradnjom u ranjivim četvrtima (engl. Building intErventions in vulNerable Districts against Energy poveRty). Projekt je prijavljen 16. studenog 2022. na javni poziv LIFE-2022-CET-ENERPOV: Rješavanje intervencija povezanih s izgradnjom u ranjivim četvrtima, u sklopu programa LIFE – potprograma 'Prijelaz na čistu energiju', kojim se potiče razvoj i promocija inovativnih tehnika, metoda i pristupa za postizanje ekoloških i klimatskih ciljeva Europske unije.

Cilj projekta je osnaživanje i pružanje podrške građanima vlasnicima i stanarima višestambenih zgrada u procesu energetske obnove utvrđivanjem osnovnih prepreka te izradom sustava podrške koji uključuju vlasnike stanova, njihove udruge i upravitelje zgrada. U sklopu projekta bit će izrađeni obuhvatni planovi za poticanje energetske obnove te razvijeni posebni alati koji će općinama i upraviteljima višestambenih zgrada pomoći u utvrđivanju energetski siromašnih kućanstva i provedbi shema za smanjenje energetskog siromaštva. 

 

Projektni partneri

"Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju jačanje i prilagodbu procesa upravljanja i donošenja odluka upravnih tijela s ciljem podržavanja energetske obnove privatnih višestambenih zgrada, rješavanje prepreka koje ometaju energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima, uspostavljanje alata za podršku, izradu planova i sustava podrške za energetsku obnovu zgrada u ranjivim četvrtima te diseminaciju rezultata projekta", izvijestila je MENEA.

Na projektu CEESEN-BENDER surađuje 10 projektnih partnera iz šest europskih zemalja. Osim Međimurske energetske agencije i Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Hrvatske (kao vodećeg partnera), konzorcij čine partneri iz Estonije, Njemačke, Poljske, Rumunjske i Slovenije. 

Također, kao pridruženi partneri u projekt su uključeni upravitelji zgrada na području Međimurske županije, GP Stanorad i Euroland.

Ukupni proračun projekta je gotovo 1,85 milijuna eura. Od toga, proračun MENEA-e iznosi 163 710 eura. 

Provedba projekta počela je 1. rujna 2023. i traje 36 mjeseci, tj. do 31. kolovoza 2026. godine.

TAGOVI