Na nuklearnu energiju otpada četvrtina proizvodnje električne energije

Autor: B. O. Objavljeno: 03.01.2023. 🕜 10:06 Lokacija: Luxembourg
  • rashladni tornjevi elektrane (izvornik: Shutterstock, 2007.)

• rashladni tornjevi, termoelektrane, nuklearne elektrane
    Izvor: Shutterstock

Najveći proizvođač nuklearne energije u EU-u i dalje je Francuska

Nuklearne elektrane u 13 članica Europske unije u 2021. proizvele su 731 701 GW h električne energije, što je za sedam posto ili 48 189 GW h više u odnosu na prethodnu godinu. To čini više od 25 posto ukupne proizvodnje električne energije u EU-u.

Najveći proizvođač nuklearne energije u 2021. bila je Francuska. Naime, u nuklearnim elektranama u toj zemlji bilo je proizvedeno 379 361 GW h električne energije (52 ukupne proizvodnje nuklearne energije u EU-u). 

Zatim, slijede Njemačka (devet posto; 69 130 GW h), Španjolska (osam posto; 56 564 GW h), Švedska (sedam posto; 52 965 GW h) i Belgija (također sedam posto; 50 326 GW h). 

Na tih pet zemalja je otpadalo više od 83 posto ukupne količine električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama u EU-u.
 

Slovačka i Belgija

Prema podacima statističkog ureda EU-a Eurostata, u 2021. godini je 13 država Europske unije koje električnu energiju proizvode u nuklearnim elektranama imalo je ukupno 106 nuklearnih reaktora u pogonu. Riječ je o smanjenju, s obzirom na to da su one početkom 2020. godine imale 109 nuklearnih reaktora. 

Shutterstock

Francuska ostaje članica EU-a koja se najviše oslanja na nuklearnu energiju. Jer, u toj zemlji je čak 69 posto električne energije u 2021. bilo proizvedeno upravo u nuklearnim elektranama. Druge dvije države s više od polovice električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama bile su Slovačka (52 posto) i Belgija (51 posto). 

S druge pak strane, najmanje električne energije iz nuklearnih elektrana stizalo je Nizozemskoj (tri posto), Njemačkoj (12 posto) i Rumunjskoj (19 posto).

 


Zajednička proizvodnja


Eurostat javlja kako Danska, Estonija, Irska, Grčka, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Austrija, Poljska i Portugal ne proizvode nuklearnu energiju.

Nuklearna elektrana Krško u Sloveniji je pak u 50-postotnom suvlasništvu Hrvatske.

Taj zajednički proizvodni objekt pokriva oko 20 posto potreba Slovenije i 16 posto potreba Hrvatske za električnom energijom godišnje. 

TAGOVI