Hibridno rješenje opskrbe energijom za poznatu kozmetičku industriju

Autor: B.L. Objavljeno: 01.07.2016. 🕜 10:39 Lokacija:

Vjerojatno jedno od najzanimljivijih rješenja za opskrbu energijom neke tvornice u Europi predstavlja hibridno trigeneracijsko postrojenje na biomasu i Sunčevu energiju koje proizvodi paru, toplu i hladnu vodu i električnu energiju za proizvodne pogone poznatog francuskog proizvođača kozmetike L’Oréal u Villalonquéjaru pokraj Burgosa u Španjolskoj. Pri tome je ključni dio opreme isporučio poznati austrijski proizvođač energetske opreme na biomasu Polytechnik.

Jedan od najpoznatijih svjetskih kozmetičkih industrija, francuska tvrtka L’Oréal pripremila je i primjenjuje novu energetsku strategiju koja će omogućiti da sve njezine tvornice širom svijeta budu ugljično neutralne. U skladu s time, tvrtka se posvetila povećanju primjene obnovljivih izvora, a taj ambiciozni projekt započeo je u proizvodnim pogonima pokraj Burgosa u Španjolskoj, gdje se proizvode svi proizvodi za njegu kose pod brandom L’Oréal, pri čemu su raniji glavni energenti: prirodni plin i električna energija zamijenjeni biomasom i Sunčevom energijom. Ujedno, riječ je o najvećem trigeneracijskom postrojenju u Španjolskoj koje osigurava cjelovitu opskrbu tvornice energijom i omogućava smanjenje emisija ugljičnog dioksida za oko 4230 t godišnjem, što je i čini ugljično neutralnom.
Trigeneracijskim postrojenjem upravlja tvrtka Cogeneracion Biocen, pri čemu objekt energane predviđen za smještaj još jednog kotla, ako se susjedni industrijski pogoni odluče na priključivanje na L’Oréalov energetski sustav.


Središnji dio sustava je kotao na biomasu snage 4,8 MW, koji je isporučila poznata austrijska tvrtka Polytechnik...

Cjelovit povrat topline

Kako ističu sudionici projekta, u trigeneracijskim postrojenju omogućeno je iskorištavanje čak 90% energije sadržane u drvnoj sječki koja se koristi kao gorivo. Središnji dio cijelog sustava je kotao snage 4,8 MW u izvedbi s pomičnom rešetkom i termičkim uljem kao prijenosnikom energije, a isporučio ga je poznati austrijski proizvođač inovativne opreme za energetsko iskorištavanje biomase Polytechnik. Uz to, tu su i generator pare koji radi na tlaku 12 bar i pri izmjeni topline s termičkim uljem omogućava proizvodnju 2,6 t/h zasićene pare, turbinska jedinica izvedena u organskom Rankineovom ciklusu Turboden 6 CHP s izlaznim naponom 400 V, električnom snagom 600 kW i toplinskim učinom 2600 kW, apsorpcijski rashladni uređaj s rashladnim učinom 1200 kW, spremnici hladne vode volumena 50 000 l za pokrivanje potreba strojeva i volumena 70 000 l za pokrivanje potreba sustava klimatizacije i, konačno, sunčana elektrana električne snage 500 kW.


...a tu su i sustav za pročišćavanje dimnih plinova...
Proizvodnja energije započinje u kotlu s termičkim uljem, u kojemu dimni plinovi koji su dobiveni izgaranjem biomase, na temperaturu 850 °C najprije prolaze kroz glavni izmjenjivač topline u tri koncentrične spirale i predaju toplinu termičkom ulju koje se pri tome zagrijava na najviše 320 °C. Plinovi potom prolaze kroz dva uređaja za povrat topline ('ekonomajzera') u kojima predgrijavaju termičko ulje u povratnom vodu, prije nego što se ono uvede u glavni izmjenjivač topline. Nakon što prođu ciklone u kojima se uklanja značajan udio štetnih čestica, dimni plinovim prolaze kroz još jednu jedinicu za povrat topline, u kojoj se predgrijava zrak za izgaranje, prije nego što uđe u kotao. Konačno, prije nego što uđu u dimnjak, dimni plinovi prolaze i kroz elektrostatički filtar, u kojemu se odvija njihovo završno pročišćavanje, pri čemu se količine štetnih emisija svode na manje od 50 mg/m3 normnom. Pepeo koji također nastaje pri izgaranju privremeno se pohranjuje u odgovarajuće spremnike, a zatim se odvozi u sustav zbrinjavanja otpada.
U ORC postrojenju dolazi do izmjene topline s termičkog ulja na organski silicijev medij pri čemu dolazi do njegovog isparavanja. Tako ispareni organski medij pri visokom tlaku odlazi u turbogenerator, nakon čega se hladi i kondenzira pri doticaju s krugom vode. Voda koja se pri tome zagrijava na temperaturu 90 °C pohranjuje se u dva spremnika pojedinačnog volumena 50 000 l, odakle se usmjerava za pokrivanje različitih potreba, a tu je i još jedan spremnik, također volumena 50 000 l, za hladnu vodu.


...izmjenjivači topline...

Voda i para

U tvornici se topla voda koristi za grijanje zgrada i u različitim procesima, a sustav kojim se do samih pogona dovodi voda izveden je od cijevi dimenzija DN 200 i duljine 300 m. Para se koristi u procesima čišćenja proizvodnih linija, a prosječna potrošnja pare na tlaku 5 bar je 1,7 t/h, pri čemu generator omogućava proizvodnu pare na čak 12 bar, kako bi se omogućilo pokrivanje vršne potrošnje. Hladna voda se proizvodi u apsorpcijskom rashladnom uređaju i pohranjuje se na temperaturi 7 - 8 °C u spremniku volumena 50 000 l, nakon čega se koristi u sustavu grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, odnosno u sustavu procesnog hlađenja.


...i ORC postrojenje

Sunce i drvna sječka

Drvnu sječku za potrebe kotla isporučuje tvrtka Somacyl, pri čemu se uz prosječnu potrošnju sječke na razini 40 - 60 t/d očekuje da će potrebe za sječkom klase G40 iznositi oko 12 000 t godišnje. No, kako bi se omogućila sigurna i pouzdana opskrba kotla gorivom, ugrađena su tri silosa drvne sječke, pri čemu se u svakome može skladištiti ukupno 80 t sječke, a tu je i četvrti silos, s pomičnim dnom koji služi za neposredan dovod sječke u kotao. Inače, u tvornicu dnevno stižu čak četiri kamiona sa sječkom.


Složeni sustav zahtijeva suvremeno upravljanje i regulaciju

Jedan od najvećih izazova koji treba ostvariti pri pogonu trigeneracijskog postrojenja je kako zadovoljiti potrebe svih potrošača energije u tvornici u isto vrijeme. Naime, iako je postrojenje dimenzionirano da pokrije cjelokupne potrebe za energijom u tvornici, u vrijeme vršne potrošnje dolazi do značajnih fluktuacija u proizvodnji toplinske i električne energije, što zahtijeva preciznu regulaciju svih sustava. Kako bi to bilo moguće, zahtijeva se prisutnost osoblja u trajanju 24 h/d, pri čemu tim čine tehnički voditelj i dva operatora.


Svakako najprepoznatljiviji dio cijelog energetskog postrojenja je sunčana elektrana na krovu, a ispod krova odmah se vidi zaliha sječke

Prikazani projekt u Španjolskoj samo je jedna od mnogih zanimljivih referenci tvrtke Polytechnik. Više o samoj tvrtki može se pronaći na stranicama: www.polytechnik.com, a za sve informacije na raspolaganju stoji je i regionalni menadžer za cjelokupan program Polytechnik: Viktor RADIĆ, dipl. inž. maš, mob: 00381 65 202 64 24 ili e-mail: v.radic@polytechnik.at.


Trodimenzionalna shema cijelog postrojenja

TAGOVI