Ivanićani, uključite se u sunce

Autor: B.O. Objavljeno: 22.09.2021. 🕜 13:45 Lokacija: Zagreb

Dodatna prilika za sufinanciranje male sunčane elektrane

Ivanić Grad i Zelena energetska zadruga (ZEZ) nastavljaju kampanju Ivanić Grad, uključi se u sunce, u sklopu koje su građani toga grada u srpnju bili pozvani da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Ta mogućnost Ivanićanima je i dalje otvorena, pri čemu trošak realizacije sunčane elektrane imaju priliku dodatno umanjiti prijavom na nedavno objavljeni javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 

Svi Ivanićani koji se prijave na poziv Grada i ZEZ-a za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane, dobit će i stručnu podršku Zelene energetske zadruge u prijavi na trenutno otvoren javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća FZOEU-a.

 

Povrat ulaganja 

"Prijave na javni poziv za energetsku obnovu kuća FZOEU-a počinju 14. listopada u 9 sati i uglavnom se dostupna sredstva potroše vrlo brzo. Preporuka je biti spreman za prijavu u samom trenutku otvaranja poziva, a to zahtijeva pripremu dokumentacije već danas. Svim Ivanićanima koji iskoriste podršku Grada i ZEZ-a u sufinanciranju glavnog elektrotehničkog projekta, naš stručni tim na raspolaganju je za pripremu prijave na natječaj FZOEU-a", objasnila je Melani Furlan iz ZEZ-a. 

Uspješnom prijavom na javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane Grada i ZEZ-a, prijavitelj će projekt izraditi za 1500 kuna (tržišna vrijednost kreće se između tri tisuće i pet tisuća kuna), dok se uspješnom prijavom na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća FZOEU-a može ostvariti do 40 posto sufinanciranja realizacije sunčane elektrane na području Ivanić Grada

Građani Ivanića time dobivaju priliku značajno smanjiti trošak realizacije, odnosno razdoblje povrata ulaganja u sunčanu elektranu, koje obično traje od osam do 10 godina, objavljeno je na stranicama ZEZ-a.

 

Održivi razvoj 

Uz ovakvu financijsku i administrativnu podršku u realizaciji sunčane elektrane, cilj Grada i ZEZ-a je olakšati građanima odluku o ugradnji, a sve u svrhu poticanja korištenja Sunca kao lokalnog, obnovljivog izvora. Time će se pridonijeti smanjenju ugljikovih emisija i pomoći očuvanju klime, ali i doprinijeti održivom razvoju Ivanić Grada. 

Dodatne informacije o ugradnji sunčane elektrane i ovim prilikama za sufinanciranje, građani mogu saznati pozivom na broj 01/2090-404 ('Sunčani telefon' ZEZ-a) ili upitom na e-mail: solari@zez.coop.

TAGOVI