Uskoro izmjene koje će olakšati postavljanje sunčanih elektrana

Autor: N.D. Objavljeno: 12.09.2022. 🕜 09:49 Lokacija: Zagreb

Sunčane elektrane tamo gdje to prostorni planovi dozvoljavaju, ali i tamo gdje nije zabranjeno

U Narodnim novinama objavljen je zaključak Vlade RH kojim se namjerava ubrzati realizacija sunčanih elektrana na površinama koje su u prostornim planovima namjijenjene za to, kao i tamo gdje to izrijekom nije zabranjeno. Kao koordinator aktivnosti navodi se Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

U odluci stoje da se zadužuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da, u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. poduzme potrebne radnje i aktivnosti u cilju ubrzanja realizacije investicija u sunčane elektrane. 

To treba biti napravljeno kroz prilagodbu postupaka ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti, rješenja i drugih akata, odnosno pojednostavljivanje i ubrzanje postupaka, što će rezultirati izmjenama i dopunama zakonodavnog okvira iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, prvenstveno Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 138/21.) i Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), kao i prilagodbom podzakonskih akata.

power and energy masters

TAGOVI