BiH: niža cijena plina od 1. siječnja

Autor: B.O. Objavljeno: 04.12.2020. 🕜 08:56 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Smanjenje iznosi 8,5 posto

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu dala suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distribucijske tvrtke na području FBiH, počevši od 1. siječnja 2021. godine, koja iznosi 485 KM/1.000 standardnih prostornih metara (Sm3), odnosno 0,485 KM/Sm3, čime je ona smanjena za 8,5 posto u odnosu na dosadašnju cijenu od 530 KM/Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. 

Odluka je uslijedila nakon što je tvrtka BH-Gas Federalnom ministarstvu trgovine 30. studenog podnijela zahtjev za davanje suglasnosti na novu veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distribucijske tvrtke, priopćila je vlada FBiH

Kako je navedeno u obrazloženju, vlada FBiH je na sjednici 21. svibnja dala suglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog plina za distribucijske tvrtke u FBiH na iznos od 530 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,53 po Sm3, bez PDV-a, i ona je bila u primjeni od 1. svibnja. Na koncu 2019. godine, cijena prirodnog plina je iznosila 640 KM/Sm3 i smanjena je na 585 KM/Sm3 1. siječnja, a od 1. svibnja na 530 KM/Sm3, što u apsolutnom iznosu čini smanjenje od 110 KM/Sm3

Ova smanjenja temeljila su se na ruskoj cijeni prirodnog plina i ostalim troškovima koji čine prodajnu cijenu. 


Uračunat rast cijena 

U obrazloženju svog zahtjeva, BH-Gas je istaknuo kako je tijekom ove godine cijena ruskog prirodnog plina pratila kretanja pada nafte na svjetskom tržištu, tako da su stvorene pretpostavke za novi izračun veleprodajne cijene, pritom uzimajući u obzir i ostale parametre. 

Prema trenutnom kretanju cijena nafte i naftnih derivata, izvjesno je da će doći do rasta cijene prirodnog plina i BH-Gas je u svom zahtjevu naglasio da je u novopredloženoj cijeni to povećanje uračunato.

Na temelju ovih pokazatelja, koji su osnova za izračun cijene za distribucijske tvrtke, BH-Gas je, kako bi prilagodio veleprodajnu cijenu svim tržišnim kretanjima i još više povećao konkurentnost prirodnog plina u odnosu na ostale energente, predložio smanjenje cijene za distributivne potrošače za 8,5 posto u odnosu na dosadašnju cijenu od 530 KM/Sm3.

TAGOVI