Čista voda i sanitarni uvjeti za sve do konca desetljeća

Autor: B. O. Objavljeno: 22.03.2023. 🕜 08:26 Lokacija: Zagreb
  • Rijeka Drava pokraj Legrada (izvornik: WWF)

• Drava, rijeke
    Izvor: WWF

Svjetski dan voda i poticanje revitalizacije 300 tisuća kilometara rijeka diljem svijeta

Ovogodišnji Svjetski dan voda govori o žurnom rješavanju krize u vezi s vodom. Na dan kada započinje prva UN-ova Konferencija o vodama u posljednjih 46 godina, sve je jasnije da se šesti Cilj održivog razvoja (SDG 6): čista voda i sanitarni uvjeti za sve do 2030. – neće ostvariti, javlja WWF Adria.

A jedan od ciljeva koji će se ovom konferencijom potaknuti je i revitalizacija 300 tisuća kilometara rijeka diljem svijeta, u kojoj naše okruženje sudjeluje zahvaljujući projektu obnove Europske Amazone. 

"Uspostavljamo operativnu skupinu u kojoj će se naći stručnjaci iz poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva i zaštite prirode zajedno, na razini zemalja kroz koje se proteže prvi svjetski UNESCO-v petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, surađivati s lokalnim stanovništvom s ciljem obnove rijeka u Europskoj Amazoni. Tako ćemo dati doprinos UN-ovom Desetljeću obnove ekosustava", kaže Ivana Korn Varga koja u WWF Adriji provodi projekt 'Obnova Europske Amazone'.
 

Isušena poplavna područja

Kroz stoljeća se raznim dijelovima prirode upravljalo bez razmatranja utjecaja koje to djelovanje ima na ekosustav i usluge koje nam pruža. U moderno vrijeme smo značajno utjecali na naše rijeke i prirodna područja koja se uz njih nalaze. U zapadnoj Europi je taj utjecaj bio i veći nego kod nas. No, svugdje je utjecaj tih promjena vidljiv kroz slične probleme s kojima se danas susrećemo. 

Izvor: Ante Gugić / WWF

Poplavna područja su isušena i prenamijenjena u poljoprivredna zemljišta. Tok rijeka se kratio presijecanjem meandara, a same rijeke i njihovo meandriranje zaustavilo se izgradnjom obaloutvrda i nasipa. Zbog gradnje hidroelektrana smanjio se prinos sedimenta, a sve je to rezultiralo spuštanjem razine korita rijeka i podzemnih voda, kao i na gubitak veze koju rijeka ima s poplavnom dolinom. Tako su smanjeni retencijski kapaciteti kod velikih vodnih valova, zbog čega voda brže otječe i ne zadržava se na području gdje je i sve veći utjecaj suša. 

"Klimatske promjene imaju znatan utjecaj na ovaj problem, no rješenja postoje i samo zakonodavstvo Europske unije nam pruža podršku kako bi se lakše i adekvatnije nosili s problemima koje naši ekosustavi, a time i mi ljudi, osjetimo", zaključuje Korn Varga. 

Projekt 'Revitalizacija Europske Amazone' podržava Endangered Landscapes Programm (Program za ugrožene krajolike), kojim upravlja Cambridge Conservation Initiative u partnerstvu s Arcadijom, dobrotvornim fondom Lisbet Rausing i Petera Baldwina.

TAGOVI