Natječaj za pametna i održiva rješenja i usluge

Autor: B.O. Objavljeno: 02.12.2022. 🕜 08:13 Lokacija: Zagreb

Fond dodjeljuje sredstva pomoći u iznosu do najviše 500.000 kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je objavio Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. 

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata. 

U tom smislu, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja. To su pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, što podrazumijeva održivi razvoj takvih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirališnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona) te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja. 

Zatim, projekti za primjenu u području digitalne javne uprave podrazumijevaju optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima. 

K tomu, projekti za primjenu u području klimatskih promjena i zelene tranzicije podrazumijevaju smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.). 


Jedinice lokalne samouprave 

"Projektom mora biti jasno obrazložen doprinos području, moraju biti zadani specifični ciljevi projekta, ciljne skupine, definirani i kvantificirani pokazatelji ostvarenja ciljeva, te projektne aktivnosti. Projekt obavezno mora sadržavati aktivnosti informiranja i vidljivosti, ali isključivo putem digitalnih medija. Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja, obvezno mora sadržavati i aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog rješenja, za rad u istome", objavio je FZOEU.

Korisnici sredstava FZOEU-a su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupno raspoloživ iznos sredstava je 20 milijuna kuna (2.654.456,17 eura). 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu do najviše 500.000 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do 80 posto opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60 posto opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka te do 40 posto opravdanih troškova na ostalim područjima Hrvatske. 

Podnošenje ponuda krenulo je 1. prosinca. Rok za dostavu ponuda završava 31. siječnja 2023. godine.

TAGOVI