Fond za financiranje razgradnje NE Krško potpisao je ugovor za poslove razminiranja na lokaciji budućeg Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Ugovor je potpisan s tvrtkom Alfa razminiranje koje je odabrana u postupku javne nabave. 

Usluga razminiranja obuhvatit će dio minski sumnjivog područja koje obuhvaća dio makadamske ceste i pojasa uz cestu, područje središnjeg skladišnog dijela bivšeg vojnog kompleksa Čerkezovac pokraj Dvora na Uni i potrebnih koridora koji će omogućiti sigurno provođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i niza ostalih istražnih radova za izradu studije utjecaja na okoliš u cilju odabira lokacije za izgradnju Centra. Ukupna površina obuhvaćenog područja iznosi 71 169 m2 i sastoji se od sedam cjelina, izvijestio je Fond.