Kreće razminiravanje Čerkezovca

Autor: B.L. Objavljeno: 18.08.2021. 🕜 11:19 Lokacija: Zagreb

Nastavljaju se radovi na pripremi gradnje skladišta radioaktivnog otpada

Fond za financiranje razgradnje NE Krško potpisao je ugovor za poslove razminiranja na lokaciji budućeg Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Ugovor je potpisan s tvrtkom Alfa razminiranje koje je odabrana u postupku javne nabave. 

Usluga razminiranja obuhvatit će dio minski sumnjivog područja koje obuhvaća dio makadamske ceste i pojasa uz cestu, područje središnjeg skladišnog dijela bivšeg vojnog kompleksa Čerkezovac pokraj Dvora na Uni i potrebnih koridora koji će omogućiti sigurno provođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i niza ostalih istražnih radova za izradu studije utjecaja na okoliš u cilju odabira lokacije za izgradnju Centra. Ukupna površina obuhvaćenog područja iznosi 71 169 m2 i sastoji se od sedam cjelina, izvijestio je Fond.

TAGOVI