Smanjit će se naknada za obnovljivce koju plaćaju poduzetnici

Autor: N.D. Objavljeno: 04.04.2019. 🕜 14:28 Lokacija: Zagreb

Energetski intenzivne tvrtke plaćat će manju naknadu ali nekima će ona i rasti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Uredbu o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiVUK u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020, priopćeno je iz HUP-a. Ova Uredba treba predstavljati značajno rasterećenje dijela poduzetnika s visokom intenzitetom potrošnje električne energije te čiji je konkurentni položaj izložen riziku zbog troškova proizišlih iz trostrukog povećanja naknade za obnovljive izvore energije u 2017. godini. 

Rezultat je to napora HUP-a koji se kontinuirano zalaže za smanjenje tereta gospodarstvu zbog rasta naknade za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, s kojom je električna energija za tvrtke poskupjela čak 15% u 2017. godini. Uredbom se propisuju uvjeti kojima će poduzetnici s godišnjom potrošnjom električne većom od 1GWh i električnim intenzitetom većim od 5%, 10% odnosno 20% moći ostvariti pravo na smanjenu naknadu za obnovljive izvore energije. Za izračun električnog intenziteta sukladno smjernicama gleda se prosjek trogodišnjeg poslovanja poduzetnika i potrošnje električne energije u zadnje tri godine. 

Postotak umanjenja naknade će biti veći za ona poduzeća koja pripadaju kategoriji s većim električnim intenzitetom. S obzirom da EU smjernice određuju da je maksimalno dozvoljeno sniženje naknade 80%, obveznicima u ETS-u će naknada rasti jer sada plaćaju manje od potrebnog tj. plaćaju 0,007 kn/kWh, a prema EU smjernicama trebali bi najmanje 0,021 kn/kWh (80%x0,105 kn/kWh). Sličan model umanjenja i/ili državnih potpora za visoke naknade za OIE imaju mnoge ostale države članice EU tako da se ovom odlukom domaće poduzetnike stavlja u ravnopravan tretman i posljedično – ostvaruje veća razina konkurentnosti domaćih tvrtki. Ministarstvo će pokrenuti postupak prema Europskoj komisiji, obzirom da se radi o državnoj potpori za koju je potrebno njeno odobrenje, nakon čega se očekuje donošenje Uredbe na Vladi RH. 

U 2017. godini rast naknade za obnovljive izvore energije (OIE) sa dotadašnjih je 3,5 lipa po kilovatsatu (kWh) skočio na 10,5 lipa po kWh, a HUP je u više navrata ukazivao na negativan efekt koji će rast cijene električne energije imati na troškove poslovanja i konkurentnost tvrtki te je predlagao postupno povećanje naknade i provedbu kompenzacijskih mjera. Nije poznato kakav će biti financijski efekt primjene ove uredbe na sustav poticanja, odnosno hoće li posljedično građani za poticaje plaćati više jer će jedan dio industrije plaćati manje. 

TAGOVI