Emisije iz energetike u padu

Autor: B.L. Objavljeno: 05.01.2022. 🕜 10:04 Lokacija: Tulsa, Oklahoma (SAD)

Američke emisije CO2 u 2020. bile su najmanje u proteklih 40 godina

Emisije ugljičnog dioksida u SAD-u su 2020. bile najmanje u proteklih 20 godina. Naime, tako stoji u izvješću koje je potkraj prošle godine objavila američka Uprava za informiranje o energetici (EIA). Američke emisije CO2 ukupno su u 2020. godini iznosile 4,6 mlrd. t, što je za 11% manje nego u 2019. To je ujedno najniža razina američkih emisija još od 1983. godine. Kao glavni razlog za to EIA ističe smanjenje energetske i industrijske proizvodnje i prometa zbog mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa, ali i sve veće promjene u američkim energetskom miksu, odnosno sve veće okretanje obnovljivim izvorima.

Emisije iz trgovine ukupno su iznosile 732 mil. t, odnosno bile su manje za 12% u odnosu na 2019. godinu, dok su emisije iz industrije pale na 1,3 mlrd. t ili za 8%. Emisije iz zgradarstva pale su za 6%, na 894 mil. t, čemu je razlog bila i činjenica da je sezona grijanja bila toplija pa je su potrebe za grijanjem bile manje. 

Emisije od izgaranja benzina smanjene su za 13%, od izgaranja mlaznog goriva za 38%, a od dizela za 8%. Naime, udio emisija iz prometa u ukupnom smanjenju američkih emisija CO2, zahvaljujući tada strogim mjerama za suzbijanje pandemije, iznosio je 58%.
S druge strane, obnovljivi izvori i prirodni plin u SAD-u u proizvodnji električne energije sve više zamijenjuju ugljen. Zahvaljujući značajnom padu cijena prirodnog plina u SAD-u u 2020. godini, emisije iz termoelektrana na ugljen dosegnule su manje od 900 mil. t. To u odnosu na 2019. godinu znači pad za 19%, dok je taj pad u 2019. u odnosu na 2018. bio 15%. Istodobno, unatoč povećanju primjene prirodnog plina, emisije koje nastaju njegovim izgaranjem smanjene su za 2%, na oko 1,6 mlrd. t, izvijestio je američki energetski portal 'Renewable Energy World'.

TAGOVI