EU reciklira više od 40 posto otpadne plastične ambalaže

Autor: B.O. Objavljeno: 14.01.2021. 🕜 08:53 Lokacija: Luxembourg

Hrvatska je ispod europskog prosjeka

U Europskoj uniji je, prema procjenama, bilo reciklirano 41,5 posto otpadne plastične ambalaže u 2018. godini. To je za 0,7 posto više u odnosu na 2017. godinu (41,2 posto).  

Pritom je zanimljivo istaknuti kako je u sedam članica EU-a reciklirano više od polovice takvog otpada

Najveća stopa recikliranja, objavio je statistički ured EU-a Eurostat, zabilježena je u Litvi (69,3 posto). Zatim, slijede Slovenija (60,4 posto, podaci iz 2017.), Bugarska (59,2 posto), Češka (57 posto), Cipar (54,3 posto), Slovačka (51,4 posto) i Španjolska (50,7 posto). 


Austrija i Luksemburg 

S druge strane, manje od trećine otpada od plastične ambalaže reciklirano je na Malti (19,2 posto, podaci iz 2017.) te u Francuskoj (26,9 posto), Mađarskoj (30 posto), Irskoj (31 posto), Finskoj (31,1 posto), Danskoj (31,5 posto), Austriji (31,9 posto) i Luksemburgu (32,3 posto). 

Hrvatska je, pak, ispod prosjeka 27 članica EU-a jer je u njoj bilo reciklirano 37,3 posto otpadne plastične ambalaže u 2018., isto kao i u 2017. godini. 

TAGOVI