Nezakonito recikliranje brodova - kazneno djelo

Autor: B. O. Objavljeno: 20.11.2023. 🕜 10:01 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Ilustracija zaštite Zemlje - okoliša i prirode (izvornik: Pedro Tavares / Shutterstock, 2013.)

• Zemlja, zaštita okoliša, zaštita prirode
    Izvor: Pedro Tavares / Shutterstock

Novom direktivom poboljšat će se djelotvornost kaznenog progona i pridonijeti postizanju ciljeva Europskog zelenog plana borbom protiv najozbiljnijih kaznenih djela koja mogu imati razorne učinke na okoliš i zdravlje ljudi

Europski parlament i Vijeće prošli tjedan su postigli privremeni dogovor o zaštiti okoliša pomoću kaznenog prava. Kako je Komisija predložila u prosincu 2021., novom direktivom poboljšat će se djelotvornost kaznenog progona i pridonijeti postizanju ciljeva Europskog zelenog plana borbom protiv najozbiljnijih kaznenih djela koja mogu imati razorne učinke na okoliš i zdravlje ljudi.

Nakon što nova direktiva stupi na snagu, članice će morati u svoje kaznene zakone uključiti veću preciznost utvrđivanja kategorija kaznenih djela protiv okoliša, kao i učinkovite odvraćajuće sankcije za počinitelje. 

Novim pravnim okvirom pomoći će se osigurati da teška kaznena djela protiv okoliša ne ostanu nekažnjena. Time će se spriječiti onečišćenje i uništavanje okoliša te pridonijeti očuvanju prirode za buduće generacije, izvijestila je Europska komisija.

 

Zatvor i novčane kazne

Kršenja obveza u području okoliša, kao što su nezakonita trgovina kemikalijama i rukovanje kemikalijama ili živom, nezakonito recikliranje brodova morat će se smatrati kaznenim djelima u svim članicama EU-a.

Izvor: Antonia Hohnjec

"Slične vrste i razine sankcija za fizičke i pravne osobe primjenjivat će se diljem EU-a, što će pomoći u osiguravanju dosljednije primjene i jačanju njihova odvraćajućeg učinka. Na primjer, nezakonito prikupljanje, prijevoz i obrada otpada ili stavljanje na tržište nezakonito posječenog drva ili proizvoda od drva izrađenih od nezakonito posječenog drva kažnjavat će se maksimalnom kaznom zatvora od najmanje pet godina. Najveće novčane kazne za tvrtke koja su počinila takva kaznena djela ne bi trebale biti manje od pet posto ukupnog globalnog prometa pravne osobe ili iznos koji odgovara 40 milijuna eura", javlja EK. 

Nanošenje posebno ozbiljne štete okolišu morat će se smatrati teškim kaznenim djelom, uz strože sankcije. Osim toga, nacionalni zakonodavci moraju razmotriti posebne otegotne okolnosti te dodatne sankcije i mjere (uz novčane kazne) kako bi se omogućio prilagođen odgovor na određena kaznena djela. Osobe koje prijavljuju kaznena djela protiv okoliša i surađuju s tijelima kaznenog progona imat će koristi od mjera potpore u kontekstu kaznenog postupka.

 

Složena globalna pojava

Otkrivanje i sankcioniranje stvarnih kaznenih djela zahtijeva učinkovit lanac djelovanja koji uključuje tijela kaznenog progona, tužitelje i sudove. Kako bi pomogla u provedbi u praksi, nacionalna tijela bit će zadužena za razvoj strateškog pristupa kako bi se osigurao snažan odgovor na kriminalno ponašanje. Stručnjaci koji rade na terenu, uključujući inspektore, policijske službenike, tužitelje i suce, imat će koristi od dostatnih resursa i odgovarajućeg osposobljavanja te učinkovitih alata za provedbu, koordinaciju, suradnju i prikupljanje podataka.

S obzirom na to da su kaznena djela protiv okoliša složena globalna pojava koja zahtijeva napore različitih tijela i često ima prekogranične učinke, novom direktivom olakšat će se suradnja i koordinacija tijela u EU-u i na međunarodnoj razini.

Izvor: Creative Travel Projects / Shutterstock

"Taj politički dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća važan je korak naprijed u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša, što je sve veća zabrinutost. To pokazuje da EU poduzima odlučne mjere protiv štete u okolišu: novim pravilima utvrđuju se standardi na razini EU-a kako bi se osigurala zaštita okoliša, uz istodobno predviđanje učinkovitih i odvraćajućih sankcija za počinitelje kaznenih djela", izjavio je Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe. 

"Kaznena djela protiv okoliša uzrokuju razornu štetu okolišu, štete našem zdravlju i gospodarstvu. Kriminalci su predugo profitirali od slabih sankcija i izostanka provedbe. Tim ojačanim zakonodavstvom EU pojačava svoje djelovanje. Time će se bolje osigurati da se najozbiljnija kršenja pravila o okolišu smatraju kaznenim djelima, da su izvršitelji učinkovitiji na terenu te da su borci za zaštitu okoliša zaštićeniji i priznatiji", istaknuo je Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo. 

Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću da službeno donesu politički dogovor. Direktiva će stupiti na snagu 20 dana od objave u Službenom listu Europske unije.

TAGOVI