EK upućuje Sudu Europske unije predmet protiv Hrvatske

Autor: B. O. Objavljeno: 16.11.2023. 🕜 14:16 Lokacija: Zagreb
  • Simbol za recikliranje otpada (izvornik: Shutterstock, 2013.)

• recikliranje otpada, otpad, gospodarenje otpadom, spremnici za otpad, zbrinjavanje otpada
    Izvor: Shutterstock

Neusklađenost nacionalnog sa zakonodavstvom EU-a o otpadu

Europska komisija (EK) danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Hrvatske zbog neobavješćivanja o mjerama kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2018/852 o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu. 

Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu nastoji se zaštititi okoliš i osigurati dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome se, među ostalim, utvrđuju ciljevi za recikliranje ambalaže: članice EU-a morat će do 2025. reciklirati 65 posto svojeg ambalažnog otpada, što će 2030. porasti na 70 posto. 

Članice su morale prenijeti Direktivu (EU) 2018/852 u nacionalno zakonodavstvo do 5. srpnja 2020. godine. Hrvatska nije u potpunosti prenijela sve relevantne odredbe ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo, priopćeno je iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

 

Financijske sankcije

Komisija je Hrvatskoj u listopadu 2020. poslala službenu opomenu, a u lipnju 2021. obrazloženo mišljenje. Hrvatska je odgovorila u srpnju 2021. i obavijestila Komisiju da će Direktiva biti prenesena Zakonom o gospodarenju otpadom i zakonodavnim mjerama ('Pravilnik') za ambalažu i ambalažni otpad. 

Zakon o gospodarenju otpadom stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, a zakonodavne mjere za provedbu ovoga Zakona nisu donesene niti su priopćene Komisiji.

Hrvatska nije izvijestila o potpunom prenošenju svih relevantnih odredaba te Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo niti je dostavila dovoljno jasne i precizne informacije o mjerama kojima članica smatra da je ispunila različite obveze koje su joj nametnute navedenom Direktivom. 

Zbog toga je Komisija odlučila uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije. Budući da se predmet odnosi na neobavješćivanje o mjerama za prenošenje direktive, Komisija će od Suda Europske unije zatražiti da Hrvatskoj izrekne financijske sankcije. 

TAGOVI