Dogovor o pojačanoj kontroli izvoza otpada

Autor: B. O. Objavljeno: 17.11.2023. 🕜 14:11 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Simboli spremnika za odvajanje otpada i oporabu (izvornik: Shutterstock, 2013.)

• recikliranje otpada, otpad, gospodarenje otpadom, spremnici za otpad, zbrinjavanje otpada
    Izvor: Shutterstock

Europska unija preuzima veću odgovornost za svoj otpad

Europski parlament i Vijeće ovaj tjedan su postigli politički dogovor o pošiljkama otpada, kojim će se osigurati da Europska unija preuzme veću odgovornost za svoj otpad i da svoje ekološke izazove ne prenosi u treće zemlje. Pravilima će se olakšati i uporaba otpada kao resursa. Sporazumom se doprinosi cilju Europskog zelenog plana da se smanji onečišćenje i unaprijedi kružno gospodarstvo, izvijestila je Europska komisija.

Zabranit će se izvoz plastičnog otpada iz EU-a u zemlje koje nisu članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Samo ako su ispunjeni strogi uvjeti zaštite okoliša, pojedine zemlje mogu primiti takav otpad pet godina nakon stupanja na snagu novih pravila.

S obzirom na globalne probleme povećanja količine plastičnog otpada i izazove u pogledu održivog upravljanja njime, zakonodavci EU-a tom mjerom nastoje spriječiti uništavanje i onečišćenje okoliša u trećim zemljama uzrokovano plastičnim otpadom nastalim u EU-u.

Drugi otpad pogodan za recikliranje izvozit će se iz EU-a u zemlje koje nisu članice OECD-a samo ako osiguraju da se s njime mogu nositi na održiv način. Istodobno će biti lakše otpremati otpad za recikliranje unutar EU-a zahvaljujući modernim digitaliziranim postupcima. Pojačat će se i provedba i suradnja u borbi protiv nezakonite trgovine otpadom. Novim zakonom dopunit će se nova Direktiva o zaštiti okoliša putem kaznenog prava, o kojoj je ovaj tjedan postignut politički dogovor.

 

Neovisna revizija

"Donesenim mjerama za izvoz otpada utvrdit će se standard u pogledu sprečavanja ekoloških i javnozdravstvenih problema u trećim zemljama uzrokovanih neodrživim gospodarenjem otpadom koji je nastao drugdje. Tom novom uredbom omogućit će se izvoz otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a samo ako te zemlje obavijeste Komisiju da su spremne uvoziti otpad i da mogu njime gospodariti na održiv način. Kad je riječ o plastičnom otpadu, u zemlje koje nisu članice OECD-a neće biti dopušten izvoz u dvije i pol godine nakon stupanja na snagu novog zakona, osim ako zemlja može ispuniti stroge uvjete – u tom bi slučaju uvoz bio dopušten, ali samo pet godina nakon stupanja na snagu novih pravila", objavila je EK.

Komisija će pratiti i izvoz otpada u zemlje OECD-a i poduzeti mjere ako takav izvoz stvori ekološke probleme u zemlji odredišta. 

Osim toga, sve tvrtke iz EU-a koje izvoze otpad morat će osigurati da postrojenja koja primaju njihov otpad podliježu neovisnoj reviziji kojom se dokazuje da se tim otpadom gospodari na način prihvatljiv za okoliš.

 

Nezakonita trgovina

EU će modernizirati postojeće postupke za otpremu otpada kako bi postao digitalniji. Ubrzani postupci za određena prihvatljiva postrojenja koja odrede članice također će biti jednostavniji i učinkovitiji. Time će se olakšati ponovni ulazak otpada u kružno gospodarstvo diljem EU-a, a da se pritom ne smanji potrebna razina kontrole za takve pošiljke.

Izvor: pics five / Shutterstock

Kako bi se pojačao odgovor EU-a na nezakonitu trgovinu otpadom, postat će snažnija suradnja među članicama EU-a i više odvraćajućih sankcija protiv kriminalaca uključenih u nezakonitu trgovinu otpadom. Komisija će moći djelovati na terenu kako bi poduprla istrage članica o transnacionalnim kaznenim djelima povezanima s nezakonitom trgovinom otpadom, uz izravno sudjelovanje Ureda EU-a za borbu protiv prijevara (OLAF) o tim pitanjima.

Postoji jasna veza između nezakonite trgovine otpadom i organiziranog kriminala. Smatra se da je do trećine svih pošiljaka otpada nezakonito, čime se godišnje ostvaruje znatna nezakonita dobit.

 

Bolje prakse

"Nakon što stupe na snagu, novim će se pravilima osigurati otprema otpada za uporabu kao resurs, čime će se povećati sigurnost opskrbe industrije sirovinama. Poduzeća i nacionalna tijela imat će koristi od učinkovitijih i digitaliziranih postupaka. Pojačat ćemo i odgovor EU-a na nezakonitu trgovinu otpadom i boriti se protiv jednog od najštetnijih kaznenih djela protiv okoliša", izjavio je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius

Europski parlament i Vijeće sada će morati službeno donijeti uredbu u skladu s postignutim političkim dogovorom. Nakon službenog donošenja, uredba stupa na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu.

Komisija se već priprema za brzu provedbu, primjerice tako što će digitalne postupke učiniti pravodobno operativnima i doprijeti do multilateralnih i regionalnih foruma, kao i bilateralno, kako bi pružila potporu partnerskim zemljama koje ulažu napore u usklađivanje s novim zahtjevima za izvoz. Očekuje se i da će se time promicati bolje prakse gospodarenja otpadom i uvođenje kružnijih modela u gospodarstvima partnerskih zemalja EU-a.

TAGOVI