HROTE: 19 ponuda za dodjelu tržišne premije

Autor: B.O. Objavljeno: 07.07.2022. 🕜 13:00 Lokacija: Zagreb

Ukupna priključna snaga iz tih ponuda iznosi 150 MW

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije zaprimio ukupno 19 ponuda. 

Riječ je, naime, o pet ponuda za sunčane elektrane ukupne priključne snage 12.996 kW, tri za hidroelektrane (5.350 kW) te također tri za vjetroelektrane (113.000 kW). 

K tomu, zaprimljeno je sedam ponuda za elektrane na bioplin ukupne priključne snage 8.740 kW te jedna za geotermalnu elektranu (inovativna tehnologija) snage 10.000 kW. 

Ukupna priključna snaga iz tih ponuda iznosi nešto više od 150 MW, izvijestio je HROTE.

 

Najpovoljniji ponuditelji 

"Sukladno propozicijama natječaja, Povjerenstvo za otvaranje, provjeru i evidentiranje ponuda će u roku od 30 dana evaluirati pristigle ponude i donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, među onima koji su zadovoljili sve formalne uvjete, s obrazloženjem razloga za odabir najpovoljnijih ponuditelja, odnosno obrazloženjem razloga zbog kojih nisu odabrane pojedine ponude“, objavljeno je na stranicama HROTE-a

Važno je naglasiti da se najpovoljnijim ponuditeljima smatraju sudionici natječaja čija je ponuđena referentna vrijednost manja ili jednaka maksimalnoj referentnoj vrijednosti iskazanoj u natječaju i koji su ponudili najnižu referentnu vrijednost, a sve u granicama raspoložive kvote za pojedine grupe proizvodnih postrojenja kako je propisano natječajnim odredbama i u skladu s najboljim interesima investitora. 

Podsjećamo, javni natječaj za dodjelu tržišne premije u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije objavljen je 17. lipnja. Rok za dostavu ponuda pak bio je 4. srpnja.

TAGOVI