Oštećenje plinovoda u koritu rijeke Save

Autor: B. O. Objavljeno: 09.11.2023. 🕜 16:00 Lokacija: Zagreb
  • Rijeka Sava kod skele Medsave (foto: BL 2008.)

• Sava, rijeke
    Izvor: B.L.

Pravodobnom intervencijom te preusmjeravanjem tokova plina spriječen je prekid isporuke plina za područje zapadnog dijela grada Zagreba, Svete Nedjelje, Samobora i Zaprešića

U svezi brojnih upita o propuštanju na dionici magistralnog plinovoda Lučko – Zabok (DN 500), operator plinskog transportnog sustava u Hrvatskoj, tvrtka Plinacro izvijestila je kako je u utorak, 31. listopada tijekom prolaska vodnog vala na Savi u području Podsuseda došlo do oštećenja plinovoda u koritu rijeke Save između blokadnih stanica Rakitje i Zaprešić, što je za posljedicu imalo pad tlaka na mjerno-redukcijskim stanicama Zaprešić, Zagreb zapad i Zagreb jug.

"Pravodobnom intervencijom te preusmjeravanjem tokova plina spriječen je prekid isporuke plina za područje zapadnog dijela grada Zagreba, Svete Nedjelje, Samobora i Zaprešića. Blokadne stanice Rakitje i Zaprešić odradile su svoju sigurnosnu funkciju automatskog zatvaranja dionice plinovoda na kojoj je dijagnosticiran pad tlaka i time spriječile istjecanje plina u atmosferu, tako da nije došlo do negativnih posljedica po okoliš", priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Plinacra. 

Iako se radi o oštećenju koje, zbog lokacije plinovoda ispod korita rijeke Save te zbog izuzetno visokog vodostaja, nije bilo moguće odmah sanirati poduzete su sve mjere za osiguranje pouzdane isporuka plina i sigurnost opskrbe za krajnje kupce koji niti u jednom trenutku nisu ostali bez plina.

 

Bušenje ispod korita 

Stručne službe Plinacra odmah su pristupile razradi tehničkog rješenja sanacije dionice plinovoda ispod rijeke Save, koja će se morati provesti bušenjem ispod korita rijeke. 

S obzirom na složenost radova na sanaciji plinovoda, kao i na činjenicu da je iste potrebno obaviti u koritu rijeke Save, uvjete i vrijeme izvođenja radova Plinacro će dogovoriti s Hrvatskim vodama. Za procjenu završetka izvođenja radova ključan čimbenik su vremenske prilike, s obzirom na razdoblje godine u kojemu je vrlo često izlijevanje Save iz korita do nasipa, dakle u zoni izvođenja radova.

O navedenom su obaviješteni korisnici plinskoga transportnog sustava, među kojima i slovenski operator transportnog sustava, s obzirom na to da oštećenje dionice plinovoda Lučko – Zabok izravno utječe i na rad interkonekcije sa Slovenijom. Kao posljedica navedenog događaja ograničen je kapacitet na interkonekciji sa Slovenijom.

TAGOVI