Prihodi od ekoloških poreza u nas veći od prosjeka EU-a

Autor: B.O. Objavljeno: 15.12.2021. 🕜 09:11 Lokacija: Luxembourg

EU od ekoloških poreza uprihodila nešto manje od 300 milijardi eura lani

Udjel ekoloških poreza u ukupnim poreznim prihodima u Hrvatskoj je primjetno veći od prosjeka Europske unije

Naime, prema podacima statističkog ureda Europske unije Eurostata, njihov udjel u ukupnim poreznim prihodima u Hrvatskoj u 2020. godini iznosio je 8,8 posto, dok je prosjek EU-a bio 5,4 posto. 

Pritom valja naglasiti kako je godinu dana ranije, dakle u 2019. taj udjel u Hrvatskoj iznosio 9,2 posto. Europski prosjek je tada bio 5,9 posto.

 

Slovenija na vrhu 

Većina zemalja u toj prvoj pandemijskoj godini izvijestila je o značajnom smanjenju poreza na energiju u usporedbi s 2019., koje se uobičajeno kretalo između pet i 15 posto. 

Najveće udjele imale su Slovenija (12,3 posto), Latvija (10,1 posto), Bugarska (9,9 posto) i Grčka (9,1 posto). Naprotiv, u Njemačkoj (4,1 posto), Slovačkoj (četiri posto) i Luksemburgu (3,5 posto) zabilježeni su najmanji udjeli. 

Na koncu, valja naglasiti kako je EU od ekoloških poreza uprihodila nešto manje od 300 milijardi eura lani, što je 2,2 posto njezina BDP-a.

TAGOVI